Visa allt om Stameså Aktiebolag
Visa allt om Stameså Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 4 14 9 1 7 3 14 25
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -6 -1 8 -3 -72 -1 030 -22 -27 -25
Resultat efter finansnetto -3 -6 -1 3 -5 227 -1 130 -32 -41 365
Årets resultat -3 -6 -1 3 -5 227 -1 130 -32 -41 362
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 312 321 324 335 340 596 1 780 1 794 36
Omsättningstillgångar 387 377 371 369 353 351 367 433 547 2 019
Tillgångar 687 689 692 692 688 692 964 2 213 2 341 2 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 673 676 677 672 677 449 1 699 1 821 1 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0
Kortfristiga skulder 17 16 16 15 16 15 14 13 520 63
Skulder och eget kapital 687 689 692 692 688 692 964 2 213 2 341 2 055
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 90 130
Omsättning 0 0 4 14 9 1 7 3 14 25
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -6 -1 8 -3 -9 -17 -19 -24 -25
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -71,43% 55,56% 800,00% -85,71% 133,33% -78,57% -44,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,14% 1,16% -0,44% 32,95% -106,85% -0,27% 0,38% 17,76%
Vinstmarginal -% -% -25,00% 57,14% -33,33% 22 800,00% -14 714,29% -200,00% 64,29% 1 460,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 8 875,00% 2 528,57% 3 744,44% 33 600,00% 5 042,86% 14 000,00% 192,86% 7 824,00%
Soliditet 97,23% 97,68% 97,69% 97,83% 97,67% 97,83% 46,58% 76,77% 77,79% 96,89%
Kassalikviditet 2 276,47% 2 356,25% 2 318,75% 2 460,00% 2 206,25% 2 340,00% 2 621,43% 3 330,77% 105,19% 3 204,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...