Visa allt om Informationsgruppen Reklambyrå Hans Christiansen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 2 185 2 848 4 145 4 362 5 207 5 702 6 090 8 000
Övrig omsättning 3 60 4 343 2 132 2 - 32 - 348
Rörelseresultat (EBIT) -51 -216 3 791 -820 -74 23 233 420 -10 462
Resultat efter finansnetto -61 -234 3 749 -918 -226 196 74 229 -110 319
Årets resultat -61 -134 3 048 -918 -74 77 61 111 66 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 34 2 942 3 047 3 232 3 286 3 447 3 575 3 751
Omsättningstillgångar 375 1 261 6 707 699 1 339 1 177 1 754 2 496 2 582 2 215
Tillgångar 375 1 262 6 742 3 642 4 386 4 410 5 040 5 943 6 157 5 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 619 3 753 705 1 623 1 697 1 620 1 559 1 447 1 482
Obeskattade reserver 0 0 100 0 0 152 69 80 14 216
Avsättningar (tkr) 72 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 477 1 938 1 993 2 595 2 697 2 895 2 528
Kortfristiga skulder 46 582 2 889 2 459 824 568 757 1 607 1 800 1 740
Skulder och eget kapital 375 1 262 6 742 3 642 4 386 4 410 5 040 5 943 6 157 5 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 707 529 388 557 789
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 19 - 614 1 004 300 308 411 650 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 2 20 446 569 534 482 480 586 750
Utdelning till aktieägare 0 300 3 000 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 3 62 4 528 2 850 4 277 4 364 5 207 5 734 6 090 8 348
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 2 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 185 1 424 1 382 1 454 1 736 1 426 1 523 2 000
Personalkostnader per anställd (tkr) - 23 31 554 533 550 470 405 484 608
Rörelseresultat, EBITDA -51 -216 3 791 -751 -1 112 341 542 124 622
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,92% -% -31,29% -4,97% -16,23% -8,68% -6,37% -23,88% -%
Du Pont-modellen -% -16,96% 56,23% -21,72% -1,69% 7,14% 4,44% 6,98% 1,07% 8,28%
Vinstmarginal -% -10 700,00% 2 049,19% -27,77% -1,79% 7,22% 4,30% 7,28% 1,08% 6,17%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -131,35% 43,47% 70,52% 59,70% 61,42% 58,49% 53,37% 52,89%
Rörelsekapital/omsättning -% 33 950,00% 2 063,78% -61,80% 12,42% 13,96% 19,15% 15,59% 12,84% 5,94%
Soliditet 68,80% 49,05% 56,82% 19,36% 37,00% 41,02% 33,15% 27,20% 23,67% 27,44%
Kassalikviditet 815,22% 216,67% 232,12% 11,59% 93,57% 133,98% 153,63% 114,31% 135,28% 127,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...