Visa allt om Qtelgruppen i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 23 123 612 1 062 1 649 1 522 1 569 1 128 1 081 1 784
Övrig omsättning 9 85 - - - - - 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 3 159 -176 10 13 217 -233 -297 227
Resultat efter finansnetto -33 5 163 -249 -121 17 244 -239 -288 230
Årets resultat -33 4 159 -250 -139 11 241 -239 -25 168
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 21 34 53 175 169 91 117 63
Omsättningstillgångar 185 303 382 400 687 767 823 809 1 054 1 481
Tillgångar 185 303 403 434 740 943 992 900 1 171 1 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 199 260 101 385 574 713 472 711 807
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 104 143 333 355 368 279 428 460 474
Skulder och eget kapital 185 303 403 434 740 943 992 900 1 171 1 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 45 - - - 726 630 635 672 711
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 104 1 845 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 8 72 0 335 286 270 265 271 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 50 150 0 0 71
Omsättning 32 208 612 1 062 1 649 1 522 1 569 1 153 1 081 1 784
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 123 612 531 825 761 785 564 541 892
Personalkostnader per anställd (tkr) - 112 231 471 617 529 467 471 497 511
Rörelseresultat, EBITDA -34 9 170 -167 22 25 230 -225 -233 273
Nettoomsättningförändring -81,30% -79,90% -42,37% -35,60% 8,34% -3,00% 39,10% 4,35% -39,41% -%
Du Pont-modellen -17,84% 1,98% 40,94% -56,91% -16,08% 1,80% 24,70% -25,89% -24,51% 14,90%
Vinstmarginal -143,48% 4,88% 26,96% -23,26% -7,22% 1,12% 15,62% -20,66% -26,55% 12,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 439,13% 161,79% 39,05% 6,31% 20,13% 26,22% 34,67% 33,78% 54,95% 56,45%
Soliditet 54,59% 65,68% 64,52% 23,27% 52,03% 60,87% 71,88% 52,44% 60,72% 64,53%
Kassalikviditet 220,24% 291,35% 267,13% 120,12% 193,52% 208,42% 294,98% 189,02% 229,13% 312,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...