Visa allt om Qtelgruppen i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Qtelgruppen i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 761 23 123 612 1 062 1 649 1 522 1 569 1 128 1 081
Övrig omsättning - 9 85 - - - - - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 189 -34 3 159 -176 10 13 217 -233 -297
Resultat efter finansnetto 195 -33 5 163 -249 -121 17 244 -239 -288
Årets resultat 159 -33 4 159 -250 -139 11 241 -239 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 21 34 53 175 169 91 117
Omsättningstillgångar 515 185 303 382 400 687 767 823 809 1 054
Tillgångar 515 185 303 403 434 740 943 992 900 1 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 101 199 260 101 385 574 713 472 711
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 256 84 104 143 333 355 368 279 428 460
Skulder och eget kapital 515 185 303 403 434 740 943 992 900 1 171
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 272 0 45 - - - 726 630 635 672
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 104 1 845 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 83 0 8 72 0 335 286 270 265 271
Utdelning till aktieägare 130 0 0 0 0 100 50 150 0 0
Omsättning 761 32 208 612 1 062 1 649 1 522 1 569 1 153 1 081
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 - 123 612 531 825 761 785 564 541
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 - 112 231 471 617 529 467 471 497
Rörelseresultat, EBITDA 189 -34 9 170 -167 22 25 230 -225 -233
Nettoomsättningförändring 3 208,70% -81,30% -79,90% -42,37% -35,60% 8,34% -3,00% 39,10% 4,35% -%
Du Pont-modellen 37,86% -17,84% 1,98% 40,94% -56,91% -16,08% 1,80% 24,70% -25,89% -24,51%
Vinstmarginal 25,62% -143,48% 4,88% 26,96% -23,26% -7,22% 1,12% 15,62% -20,66% -26,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,03% 439,13% 161,79% 39,05% 6,31% 20,13% 26,22% 34,67% 33,78% 54,95%
Soliditet 50,49% 54,59% 65,68% 64,52% 23,27% 52,03% 60,87% 71,88% 52,44% 60,72%
Kassalikviditet 201,17% 220,24% 291,35% 267,13% 120,12% 193,52% 208,42% 294,98% 189,02% 229,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...