Visa allt om Hagströms Maskinuthyrning i Järna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 160 113 171 231 234 569 1 030 798 235 96
Övrig omsättning 4 - - - - - - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 164 -3 12 -23 -23 168 333 314 14 62
Resultat efter finansnetto 164 -4 12 -23 -24 167 333 315 14 62
Årets resultat 136 -4 12 -23 -24 123 245 227 10 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 80 179 292 421 555 262 89 55
Omsättningstillgångar 301 149 117 152 241 322 600 255 231 113
Tillgångar 301 149 197 331 533 742 1 155 517 320 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 105 109 97 120 144 389 393 166 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 44 88 234 412 598 766 124 154 12
Skulder och eget kapital 301 149 197 331 533 742 1 155 517 320 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0
Omsättning 164 113 171 231 234 569 1 030 813 235 96
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 164 77 111 90 106 302 413 355 35 67
Nettoomsättningförändring 41,59% -33,92% -25,97% -1,28% -58,88% -44,76% 29,07% 239,57% 144,79% -%
Du Pont-modellen 54,49% -2,01% 6,09% -6,95% -4,32% 22,64% 28,83% 60,93% 4,38% 37,13%
Vinstmarginal 102,50% -2,65% 7,02% -9,96% -9,83% 29,53% 32,33% 39,47% 5,96% 64,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 150,62% 92,92% 16,96% -35,50% -73,08% -48,51% -16,12% 16,42% 32,77% 105,21%
Soliditet 80,40% 70,47% 55,33% 29,31% 22,51% 19,41% 33,68% 76,02% 51,88% 93,41%
Kassalikviditet 501,67% 338,64% 132,95% 64,96% 58,50% 53,85% 78,33% 205,65% 150,00% 941,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...