Visa allt om Steneo Aktiebolag
Visa allt om Steneo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -23 0 0 0 -29 -28 -17 0 0
Resultat efter finansnetto 109 231 50 728 15 904 20 857 19 889 6 027 19 476 -21 142 -20 021 12 241
Årets resultat 169 911 67 649 15 904 20 857 19 889 6 027 27 366 -21 142 79 8 521
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 256 999 240 078 246 578 253 578 244 305 239 305 239 305 299 777 279 616
Omsättningstillgångar 171 041 93 149 12 976 1 125 241 35 276 5 144 6 6
Tillgångar 171 042 257 092 240 227 259 554 254 703 244 546 274 581 244 449 299 783 279 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 506 168 122 100 473 89 568 68 711 38 822 32 795 5 429 21 571 21 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 88 962 139 726 169 958 185 890 205 696 219 676 239 020 278 212 258 130
Kortfristiga skulder 60 536 8 28 28 102 28 22 110 0 0 0
Skulder och eget kapital 171 042 257 092 240 227 259 554 254 703 244 546 274 581 244 449 299 783 279 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 504 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -23 0 0 0 -29 -28 -17 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 64,61% 65,39% 41,82% 34,51% 26,98% 15,88% 11,94% 2,22% 7,20% 7,69%
Kassalikviditet 282,54% 1 162,50% 532,14% 46 342,86% 1 102,94% 860,71% 159,55% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...