Visa allt om Daccus Aktiebolag
Visa allt om Daccus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 0 513 1 039 429 450 494 602 634 178
Övrig omsättning 2 398 2 277 2 459 1 353 11 44 - - 11 375
Rörelseresultat (EBIT) 275 51 147 -135 -217 -330 -477 -251 -238 -368
Resultat efter finansnetto 276 52 213 -45 -124 -308 -451 -41 -41 3 957
Årets resultat 276 52 213 -45 -124 -308 -451 -41 367 3 946
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 273 281 392 127 133 139 109 185 211
Omsättningstillgångar 808 1 000 850 5 217 4 805 4 929 5 875 6 219 6 210 6 152
Tillgångar 1 084 1 274 1 131 5 608 4 932 5 062 6 014 6 328 6 395 6 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 660 385 333 4 320 4 505 4 803 5 621 6 072 6 113 5 746
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Kortfristiga skulder 424 889 798 1 288 427 258 392 256 282 113
Skulder och eget kapital 1 084 1 274 1 131 5 608 4 932 5 062 6 014 6 328 6 395 6 362
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 420 420 420 420 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 048 1 041 1 242 1 371 121 0 0 0 0 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 340 360 450 387 38 132 132 136 129 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 175 510 0 0 0
Omsättning 2 429 2 277 2 972 2 392 440 494 494 602 645 553
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 7 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 - 86 148 429 450 494 602 634 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 288 288 254 164 557 562 566 560 375
Rörelseresultat, EBITDA 283 59 155 -127 -211 -324 -477 -251 -212 -368
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -50,63% 142,19% -4,67% -8,91% -17,94% -5,05% 256,18% -%
Du Pont-modellen 25,46% -% 18,92% -0,70% -2,49% -6,08% -7,48% -0,65% -0,64% 62,20%
Vinstmarginal 890,32% -% 41,72% -3,75% -28,67% -68,44% -91,09% -6,81% -6,47% 2 223,03%
Bruttovinstmarginal 96,77% -% 92,98% 95,96% 99,07% 84,67% 55,67% 87,87% 96,06% -19,66%
Rörelsekapital/omsättning 1 238,71% -% 10,14% 378,15% 1 020,51% 1 038,00% 1 109,92% 990,53% 935,02% 3 392,70%
Soliditet 60,89% 30,22% 29,44% 77,03% 91,34% 94,88% 93,47% 95,95% 95,59% 95,04%
Kassalikviditet 190,57% 112,49% 106,52% 403,18% 1 121,31% 1 902,33% 1 492,09% 2 367,19% 2 187,59% 5 444,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...