Visa allt om JPs Däck i Kristinehamn AB
Visa allt om JPs Däck i Kristinehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 967 3 983 4 789 7 407 11 443 13 176 12 626 16 589 18 360 19 052
Övrig omsättning - 30 283 116 162 79 136 77 355 122
Rörelseresultat (EBIT) 104 417 -275 470 119 1 146 346 348 1 192 660
Resultat efter finansnetto 66 347 -339 368 55 1 091 260 258 1 029 666
Årets resultat 103 9 -239 54 180 780 69 182 1 487 457
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 097 1 089 120 172 182 1 097 1 533 1 233 1 757 622
Omsättningstillgångar 2 745 2 261 3 372 3 917 4 739 5 548 7 070 5 916 8 414 10 066
Tillgångar 3 841 3 350 3 491 4 089 4 921 6 645 8 603 7 148 10 171 10 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 98 89 176 362 1 482 702 633 3 391 2 805
Obeskattade reserver 0 38 0 100 0 190 159 0 0 1 034
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 110 28 138 200 442 482 522 562 1 000
Kortfristiga skulder 3 585 3 104 3 375 3 675 4 359 4 531 7 260 5 993 6 218 5 850
Skulder och eget kapital 3 841 3 350 3 491 4 089 4 921 6 645 8 603 7 148 10 171 10 688
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 400 385 369 353 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 841 653 1 300 1 154 1 903 1 388 1 236 1 102 1 018 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 344 219 506 507 735 703 687 620 626 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 240 0 0 0 440 900
Omsättning 3 967 4 013 5 072 7 523 11 605 13 255 12 762 16 666 18 715 19 174
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 4 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 992 1 328 1 197 1 852 1 635 2 196 2 104 2 765 3 060 3 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 297 455 418 377 417 389 351 339 341
Rörelseresultat, EBITDA 147 460 -222 522 169 1 227 476 433 1 495 910
Nettoomsättningförändring -0,40% -16,83% -35,34% -35,27% -13,15% 4,36% -23,89% -9,65% -3,63% -%
Du Pont-modellen 2,99% 12,45% -7,51% 11,52% 2,58% 17,26% 4,08% 5,37% 12,41% 7,68%
Vinstmarginal 2,90% 10,47% -5,47% 6,36% 1,11% 8,71% 2,78% 2,31% 6,87% 4,31%
Bruttovinstmarginal 55,18% 52,67% 44,14% 39,23% 32,47% 34,51% 31,87% 22,30% 25,40% 24,34%
Rörelsekapital/omsättning -21,17% -21,16% -0,06% 3,27% 3,32% 7,72% -1,50% -0,46% 11,96% 22,13%
Soliditet 5,23% 3,81% 2,55% 6,11% 7,36% 24,41% 9,52% 8,86% 33,34% 33,21%
Kassalikviditet 34,34% 23,90% 41,93% 19,35% 36,75% 45,99% 47,58% 36,59% 53,80% 70,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...