Visa allt om NetServices i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om NetServices i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 786 660 720 771 650 710 1 220 1 987 1 811 1 814
Övrig omsättning - - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 9 52 8 9 10 30 13 -22 209
Resultat efter finansnetto 55 10 51 9 9 7 26 11 -27 206
Årets resultat 43 7 40 6 6 4 24 11 -27 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 9 14 18 0 1
Omsättningstillgångar 506 370 392 367 329 371 360 459 479 440
Tillgångar 506 370 392 367 333 380 373 477 479 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 340 333 292 286 279 276 252 241 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 30 60 75 47 100 98 226 238 173
Skulder och eget kapital 506 370 392 367 333 380 373 477 479 441
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 152 158 204 156 120 156 216 192 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 0 - 0 0 0 0 0 0 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 57 49 53 64 53 40 52 76 57 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 786 660 720 771 650 716 1 220 1 987 1 811 1 814
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 786 660 720 771 650 710 1 220 1 987 1 811 907
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 205 224 272 211 160 212 301 264 137
Rörelseresultat, EBITDA 55 9 52 13 14 15 35 18 -21 210
Nettoomsättningförändring 19,09% -8,33% -6,61% 18,62% -8,45% -41,80% -38,60% 9,72% -0,17% -%
Du Pont-modellen 10,87% 2,70% 13,27% 2,45% 2,70% 2,63% 8,58% 3,14% -4,59% 47,39%
Vinstmarginal 7,00% 1,52% 7,22% 1,17% 1,38% 1,41% 2,62% 0,75% -1,21% 11,52%
Bruttovinstmarginal 51,15% 49,09% 54,17% 48,38% 50,77% 51,69% 43,20% 31,05% 33,79% 46,09%
Rörelsekapital/omsättning 48,60% 51,52% 46,11% 37,87% 43,38% 38,17% 21,48% 11,73% 13,31% 14,72%
Soliditet 75,69% 91,89% 84,95% 79,56% 85,89% 73,42% 73,99% 52,83% 50,31% 60,77%
Kassalikviditet 408,06% 1 233,33% 653,33% 489,33% 700,00% 371,00% 367,35% 203,10% 201,26% 254,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...