Visa allt om S-A Nyström Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 479 517 447 504 496 415 398 425 407 257
Övrig omsättning - 75 - - - - - - 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 53 176 92 190 54 -3 -30 69 107 -70
Resultat efter finansnetto 55 180 92 194 54 -3 -28 70 99 -78
Årets resultat 33 105 76 194 54 -3 -28 70 99 -78
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 0 0 12 12 27 42 57 72 10
Omsättningstillgångar 443 568 523 407 238 148 138 186 80 31
Tillgångar 566 568 523 419 250 175 180 244 152 42
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 393 449 373 178 146 145 174 104 -185
Obeskattade reserver 58 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 5 2 196
Kortfristiga skulder 82 129 75 46 71 29 31 66 46 31
Skulder och eget kapital 566 568 523 419 250 175 180 244 152 42
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - - - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 160 0 0 22 0 0 0 0
Omsättning 479 592 447 504 496 415 398 425 442 257
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 55 176 92 202 69 12 -15 84 120 -56
Nettoomsättningförändring -7,35% 15,66% -11,31% 1,61% 19,52% 4,27% -6,35% 4,42% 58,37% -%
Du Pont-modellen 9,72% 31,69% 17,78% 46,30% 21,60% -1,71% -15,56% 28,69% 70,39% -166,67%
Vinstmarginal 11,48% 34,82% 20,81% 38,49% 10,89% -0,72% -7,04% 16,47% 26,29% -27,24%
Bruttovinstmarginal 39,25% 35,78% 40,94% 55,56% 38,31% 19,04% 11,56% 39,29% 39,80% 10,51%
Rörelsekapital/omsättning 75,37% 84,91% 100,22% 71,63% 33,67% 28,67% 26,88% 28,24% 8,35% 0,00%
Soliditet 83,26% 75,37% 85,85% 89,02% 71,20% 83,43% 80,56% 71,31% 68,42% -440,48%
Kassalikviditet 536,59% 434,11% 681,33% 884,78% 335,21% 510,34% 445,16% 281,82% 173,91% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...