Visa allt om S-A Nyström Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om S-A Nyström Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 626 479 517 447 504 496 415 398 425 407
Övrig omsättning - - 75 - - - - - - 35
Rörelseresultat (EBIT) 21 53 176 92 190 54 -3 -30 69 107
Resultat efter finansnetto 21 55 180 92 194 54 -3 -28 70 99
Årets resultat 12 33 105 76 194 54 -3 -28 70 99
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 123 0 0 12 12 27 42 57 72
Omsättningstillgångar 431 443 568 523 407 238 148 138 186 80
Tillgångar 574 566 568 523 419 250 175 180 244 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 426 393 449 373 178 146 145 174 104
Obeskattade reserver 64 58 45 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2
Kortfristiga skulder 72 82 129 75 46 71 29 31 66 46
Skulder och eget kapital 574 566 568 523 419 250 175 180 244 152
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 52 - 0 - - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 - 0 - - - - - - 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 160 0 0 22 0 0 0
Omsättning 626 479 592 447 504 496 415 398 425 442
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 626 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 88 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 26 55 176 92 202 69 12 -15 84 120
Nettoomsättningförändring 30,69% -7,35% 15,66% -11,31% 1,61% 19,52% 4,27% -6,35% 4,42% -%
Du Pont-modellen 3,66% 9,72% 31,69% 17,78% 46,30% 21,60% -1,71% -15,56% 28,69% 70,39%
Vinstmarginal 3,35% 11,48% 34,82% 20,81% 38,49% 10,89% -0,72% -7,04% 16,47% 26,29%
Bruttovinstmarginal 43,61% 39,25% 35,78% 40,94% 55,56% 38,31% 19,04% 11,56% 39,29% 39,80%
Rörelsekapital/omsättning 57,35% 75,37% 84,91% 100,22% 71,63% 33,67% 28,67% 26,88% 28,24% 8,35%
Soliditet 85,00% 83,26% 75,37% 85,85% 89,02% 71,20% 83,43% 80,56% 71,31% 68,42%
Kassalikviditet 597,22% 536,59% 434,11% 681,33% 884,78% 335,21% 510,34% 445,16% 281,82% 173,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...