Visa allt om Banerica Aktiebolag
Visa allt om Banerica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -11 -12 -13 -11 -12 -12 -11 -10 -13
Resultat efter finansnetto 15 16 19 20 -36 21 0 -38 38 -13
Årets resultat 15 16 19 20 -36 21 0 -38 38 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 174 162 147 119 148 118 94 126 0
Omsättningstillgångar 27 74 70 66 18 19 22 31 26 114
Tillgångar 264 248 233 213 136 167 140 125 152 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 150 134 115 94 131 109 109 147 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 91 91 91 36 30 25 11 1 1
Kortfristiga skulder 8 8 8 8 6 6 5 5 5 5
Skulder och eget kapital 264 248 233 213 136 167 140 125 152 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -11 -12 -13 -11 -12 -12 -11 -10 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -11,40%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -325,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -75,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2 725,00%
Soliditet 62,50% 60,48% 57,51% 53,99% 69,12% 78,44% 77,86% 87,20% 96,71% 95,61%
Kassalikviditet 337,50% 925,00% 875,00% 825,00% 300,00% 316,67% 440,00% 620,00% 520,00% 580,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...