Visa allt om Loranco Aktiebolag
Visa allt om Loranco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 532 1 845 6 865 12 239 7 980 25 451 17 061 7 528 4 488 2 496
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 162 145 178 221 78 149 162 -79 33 79
Resultat efter finansnetto 162 147 184 228 173 201 230 -58 49 83
Årets resultat 95 86 108 126 95 181 230 -58 49 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 950 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 522 1 418 1 456 1 489 2 343 2 219 2 034 775 783 712
Tillgångar 1 472 1 418 1 456 1 489 2 343 2 219 2 034 775 783 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 681 895 987 860 766 660 429 487 438
Obeskattade reserver 223 183 146 100 43 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 446 531 385 357 1 405 1 434 1 375 345 296 277
Kortfristiga skulder 27 24 30 45 34 19 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 472 1 418 1 456 1 489 2 343 2 219 2 034 775 783 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0
Omsättning 4 532 1 845 6 865 12 239 7 980 25 451 17 061 7 528 4 488 2 496
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 162 145 178 221 78 149 162 -79 36 82
Nettoomsättningförändring 145,64% -73,12% -43,91% 53,37% -68,65% 49,18% 126,63% 67,74% 79,81% -%
Du Pont-modellen 11,01% 10,37% 12,64% 16,99% 7,38% 10,64% 11,31% -7,48% 6,26% 11,75%
Vinstmarginal 3,57% 7,97% 2,68% 2,07% 2,17% 0,93% 1,35% -0,77% 1,09% 3,37%
Bruttovinstmarginal 5,03% 10,24% 3,50% 2,07% 1,49% 0,72% 1,04% -0,39% 1,23% 3,69%
Rörelsekapital/omsättning 10,92% 75,56% 20,77% 11,80% 28,93% 8,64% 11,92% 10,29% 17,45% 28,53%
Soliditet 64,53% 58,09% 69,29% 71,24% 38,06% 34,52% 32,45% 55,35% 62,20% 61,26%
Kassalikviditet 1 933,33% 5 908,33% 4 853,33% 3 308,89% 6 891,18% 11 678,95% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...