Visa allt om Willéns Mekaniska Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Willéns Mekaniska Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 323 4 592 4 005 3 857 3 487 3 480 2 421 3 723 4 517 5 019
Övrig omsättning - - 82 - 44 110 656 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 536 181 533 150 25 543 -6 509 406
Resultat efter finansnetto 486 104 273 636 167 51 586 8 587 479
Årets resultat 365 -30 265 371 83 19 322 11 296 356
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 683 1 729 1 303 105 73 0 19 239 90 133
Omsättningstillgångar 2 785 2 281 3 380 4 225 3 662 3 933 4 190 3 934 4 458 3 792
Tillgångar 4 468 4 010 4 684 4 329 3 735 3 933 4 209 4 173 4 548 3 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 785 2 420 2 950 2 685 2 314 2 632 3 013 2 891 2 880 2 884
Obeskattade reserver 430 430 430 485 365 320 320 180 210 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 254 1 160 1 304 1 159 1 056 982 876 1 102 1 458 981
Skulder och eget kapital 4 468 4 010 4 684 4 329 3 735 3 933 4 209 4 173 4 548 3 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 398 360 406 - 1 129 670 485 615 553 956
Varav tantiem till styrelse & VD 398 360 406 - 392 336 313 392 358 358
Löner till övriga anställda 819 851 825 796 0 446 418 462 507 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 378 - - - - - -
Sociala kostnader 669 598 594 614 625 640 471 602 694 730
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 400 400 200 0 300
Omsättning 4 323 4 592 4 087 3 857 3 531 3 590 3 077 3 780 4 517 5 019
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 081 1 148 1 001 964 872 870 605 931 903 1 004
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 476 488 477 458 457 357 432 355 455
Rörelseresultat, EBITDA 567 610 255 560 168 44 575 80 551 462
Nettoomsättningförändring -5,86% 14,66% 3,84% 10,61% 0,20% 43,74% -34,97% -17,58% -10,00% -%
Du Pont-modellen 10,88% 13,37% 5,85% 14,69% 4,50% 1,30% 13,92% 0,19% 12,91% 12,20%
Vinstmarginal 11,24% 11,67% 6,84% 16,49% 4,82% 1,47% 24,20% 0,21% 13,00% 9,54%
Bruttovinstmarginal 77,15% 75,72% 76,53% 82,40% 78,78% 73,82% 85,46% 72,36% 73,35% 73,36%
Rörelsekapital/omsättning 35,42% 24,41% 51,84% 79,49% 74,73% 84,80% 136,89% 76,07% 66,42% 56,01%
Soliditet 69,84% 68,71% 70,14% 70,28% 69,16% 72,92% 77,19% 72,38% 66,65% 74,58%
Kassalikviditet 168,82% 135,17% 203,07% 304,23% 280,49% 330,35% 391,32% 294,83% 260,01% 324,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...