Visa allt om Rolf Franson Förvaltning AB
Visa allt om Rolf Franson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 4 043 5 040 5 432 5 369
Övrig omsättning 15 15 15 15 14 2 000 4 580 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -172 -208 -201 -224 -265 1 668 7 431 1 638 2 227 1 983
Resultat efter finansnetto 1 157 3 117 2 490 1 628 2 293 3 028 8 749 3 888 3 963 2 793
Årets resultat 1 488 2 402 2 370 1 351 1 849 2 008 5 216 2 947 2 903 2 071
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 138 38 615 37 167 36 823 35 232 34 099 28 202 21 065 16 381 14 082
Omsättningstillgångar 12 319 12 119 12 323 10 814 11 358 11 802 16 064 17 849 18 275 17 761
Tillgångar 51 457 50 735 49 490 47 637 46 590 45 902 44 266 38 914 34 656 31 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 096 40 608 40 206 37 836 36 485 34 636 32 629 28 413 26 466 23 563
Obeskattade reserver 4 803 5 873 5 996 6 534 6 844 7 006 6 914 5 531 5 621 5 606
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 558 4 254 3 289 3 267 3 261 4 260 4 724 4 971 2 570 2 674
Skulder och eget kapital 51 457 50 735 49 490 47 637 46 590 45 902 44 266 38 914 34 656 31 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 232 295 304 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 421 1 492 1 535 1 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 114 632 608 727
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 0
Omsättning 15 15 15 15 14 2 000 8 623 5 040 5 432 5 369
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 674 840 905 767
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 131 413 419 392
Rörelseresultat, EBITDA -155 -183 -166 -173 -193 1 685 7 446 1 679 2 233 2 001
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -19,78% -7,22% 1,17% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 20,33% 11,99% 11,58% 8,92%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 222,61% 92,60% 73,86% 52,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 280,48% 255,52% 289,12% 281,00%
Soliditet 89,09% 89,07% 90,69% 89,53% 89,14% 86,71% 84,96% 83,25% 88,05% 86,68%
Kassalikviditet 270,27% 284,88% 374,67% 331,01% 348,30% 277,04% 340,05% 359,06% 711,09% 664,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...