Visa allt om Sista versen 25356 AB
Visa allt om Sista versen 25356 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 788 5 166 6 637 5 908 6 042 6 802 7 490 7 373 6 770
Övrig omsättning 172 - - - - 874 1 015 858 769 945
Rörelseresultat (EBIT) 67 -176 -40 83 107 20 41 105 156 38
Resultat efter finansnetto 48 -207 -51 82 107 15 41 105 150 18
Årets resultat 48 -207 -51 82 100 2 23 49 76 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 255 241 246 253 260 315 330 319 334
Omsättningstillgångar 127 198 778 685 896 870 688 997 1 037 842
Tillgångar 142 453 1 019 931 1 149 1 130 1 003 1 328 1 356 1 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -50 -98 184 235 154 312 310 286 237 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 85 79 78 48 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 487 286 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 65 549 696 995 734 616 964 1 072 1 008
Skulder och eget kapital 142 453 1 019 931 1 149 1 130 1 003 1 328 1 356 1 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 159 251 356 376 439 436 359 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 1 120 126 130 153 149 157 143 200
Utdelning till aktieägare 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 172 788 5 166 6 637 5 908 6 916 7 817 8 348 8 142 7 715
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 5 166 2 212 1 969 2 014 2 267 2 497 2 458 2 257
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 280 130 162 178 197 198 168 215
Rörelseresultat, EBITDA 67 -170 -34 90 114 27 48 112 162 66
Nettoomsättningförändring -100,00% -84,75% -22,16% 12,34% -2,22% -11,17% -9,19% 1,59% 8,91% -%
Du Pont-modellen -% -38,85% -3,93% 9,02% 9,40% 1,77% 4,29% 8,28% 11,50% 3,23%
Vinstmarginal -% -22,34% -0,77% 1,27% 1,83% 0,33% 0,63% 1,47% 2,12% 0,56%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 11,19% 14,40% 13,93% 2,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 16,88% 4,43% -0,17% -1,68% 2,25% 1,06% 0,44% -0,47% -2,45%
Soliditet -35,21% -21,63% 18,06% 25,24% 13,40% 33,15% 36,58% 25,77% 20,03% 14,17%
Kassalikviditet 317,50% 304,62% 141,71% 98,42% 90,05% 118,53% 111,04% 102,39% 96,74% 83,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...