Visa allt om Två Plan styling & inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 8 18 45 0 0 2 3 169 3 375 3 280
Övrig omsättning 15 - - 9 46 - 9 474 - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 3 11 50 41 -6 -12 172 32 2
Resultat efter finansnetto 10 3 11 50 41 -6 -11 160 23 -5
Årets resultat 10 3 11 50 41 -6 -11 160 23 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 25 45
Omsättningstillgångar 170 183 180 179 154 103 118 554 529 445
Tillgångar 170 183 180 179 154 103 118 554 554 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 116 124 163 137 96 102 274 131 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 67 55 16 17 7 16 280 422 381
Skulder och eget kapital 170 183 180 179 154 103 118 554 554 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 774 750 809
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 8 270 286 288
Utdelning till aktieägare 0 3 0 0 0 0 0 161 0 0
Omsättning 15 8 18 54 46 0 11 3 643 3 375 3 280
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 792 1 125 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 267 352 379
Rörelseresultat, EBITDA 10 3 11 50 41 -6 -12 186 52 22
Nettoomsättningförändring -100,00% -55,56% -60,00% -% -% -100,00% -99,94% -6,10% 2,90% -%
Du Pont-modellen -% 1,64% 6,11% 27,93% -% -% -9,32% 31,23% 5,96% 0,41%
Vinstmarginal -% 37,50% 61,11% 111,11% -% -% -550,00% 5,46% 0,98% 0,06%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 44,30% 51,53% 52,90%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 450,00% 694,44% 362,22% -% -% 5 100,00% 8,65% 3,17% 1,95%
Soliditet 72,94% 63,39% 68,89% 91,06% 88,96% 93,20% 86,44% 49,46% 23,65% 22,04%
Kassalikviditet 369,57% 273,13% 327,27% 1 118,75% 905,88% 1 471,43% 737,50% 197,86% 34,36% 14,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...