Visa allt om Två Plan styling & inredning AB
Visa allt om Två Plan styling & inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 29 0 8 18 45 0 0 2 3 169 3 375
Övrig omsättning - 15 - - 9 46 - 9 474 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 10 3 11 50 41 -6 -12 172 32
Resultat efter finansnetto 8 10 3 11 50 41 -6 -11 160 23
Årets resultat 8 10 3 11 50 41 -6 -11 160 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Omsättningstillgångar 169 170 183 180 179 154 103 118 554 529
Tillgångar 169 170 183 180 179 154 103 118 554 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 124 116 124 163 137 96 102 274 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 46 67 55 16 17 7 16 280 422
Skulder och eget kapital 169 170 183 180 179 154 103 118 554 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 774 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 8 270 286
Utdelning till aktieägare 0 0 3 0 0 0 0 0 161 0
Omsättning 29 15 8 18 54 46 0 11 3 643 3 375
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 - 0 0 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 792 1 125
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 267 352
Rörelseresultat, EBITDA 8 10 3 11 50 41 -6 -12 186 52
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -55,56% -60,00% -% -% -100,00% -99,94% -6,10% -%
Du Pont-modellen 4,73% -% 1,64% 6,11% 27,93% -% -% -9,32% 31,23% 5,96%
Vinstmarginal 27,59% -% 37,50% 61,11% 111,11% -% -% -550,00% 5,46% 0,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 44,30% 51,53%
Rörelsekapital/omsättning 420,69% -% 1 450,00% 694,44% 362,22% -% -% 5 100,00% 8,65% 3,17%
Soliditet 72,19% 72,94% 63,39% 68,89% 91,06% 88,96% 93,20% 86,44% 49,46% 23,65%
Kassalikviditet 359,57% 369,57% 273,13% 327,27% 1 118,75% 905,88% 1 471,43% 737,50% 197,86% 34,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...