Visa allt om Blond Belysning Aktiebolag
Visa allt om Blond Belysning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 506 8 414 8 492 7 967 8 307 6 679 7 733 7 737 8 208 8 623
Övrig omsättning - - - - 9 72 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 184 398 180 257 353 -132 -138 165 232 122
Resultat efter finansnetto 1 158 329 98 215 177 -231 -242 2 92 30
Årets resultat 701 177 70 2 1 -133 2 1 55 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 785 1 208 1 164 1 266 1 273 1 402 1 553 1 744 1 434 1 407
Omsättningstillgångar 2 346 2 547 2 791 2 817 3 269 2 570 2 942 3 147 2 984 2 859
Tillgångar 5 130 3 755 3 955 4 083 4 542 3 972 4 495 4 891 4 418 4 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 516 815 638 617 615 614 747 745 794 799
Obeskattade reserver 697 450 358 360 176 0 98 357 381 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 800 921 1 244 1 372 1 627 2 261 2 212 2 268 1 495 1 661
Kortfristiga skulder 2 117 1 568 1 715 1 733 2 123 1 097 1 438 1 521 1 749 1 417
Skulder och eget kapital 5 130 3 755 3 955 4 083 4 542 3 972 4 495 4 891 4 418 4 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 615 618 581 868
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 121 2 185 2 083 1 913 1 952 1 818 1 315 1 396 1 330 1 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 811 790 848 783 788 654 708 706 834 1 048
Utdelning till aktieägare 500 0 0 50 0 0 0 0 50 60
Omsättning 10 506 8 414 8 492 7 967 8 316 6 751 7 733 7 737 8 208 8 623
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 501 1 202 1 213 1 138 1 187 954 1 105 967 1 026 1 078
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 430 424 391 402 361 400 356 369 429
Rörelseresultat, EBITDA 1 433 618 381 444 533 52 79 397 428 319
Nettoomsättningförändring 24,86% -0,92% 6,59% -4,09% 24,37% -13,63% -0,05% -5,74% -4,81% -%
Du Pont-modellen 23,12% 10,68% 4,73% 7,98% 7,84% -2,87% -2,91% 3,39% 5,32% 3,12%
Vinstmarginal 11,29% 4,77% 2,20% 4,09% 4,29% -1,71% -1,69% 2,15% 2,86% 1,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 65,33% 63,99% 69,56% 63,57% 63,24% 65,00% 66,02%
Rörelsekapital/omsättning 2,18% 11,64% 12,67% 13,61% 13,80% 22,05% 19,45% 21,02% 15,05% 16,72%
Soliditet 40,15% 31,05% 23,19% 21,61% 16,40% 15,46% 18,23% 20,49% 24,18% 25,31%
Kassalikviditet 36,23% 63,01% 77,20% 72,13% 63,68% 47,31% 66,27% 76,20% 58,89% 65,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...