Visa allt om Krokströms Advokatbyrå Aktiebolag
Visa allt om Krokströms Advokatbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 411 4 771 6 359 5 322 6 792 4 079 5 306 4 640 5 124 6 257
Övrig omsättning 1 6 1 246 1 1 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 820 -73 1 011 1 108 1 835 341 926 708 924 1 398
Resultat efter finansnetto 761 -50 1 018 1 132 1 867 373 923 767 996 1 426
Årets resultat 545 505 911 757 959 248 494 405 685 1 019
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 51 19 19 19 19 80 93 111 843
Omsättningstillgångar 3 036 2 876 4 452 3 564 4 066 2 151 3 251 2 888 3 882 3 151
Tillgångar 3 060 2 927 4 471 3 583 4 086 2 170 3 331 2 981 3 992 3 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 025 1 080 1 475 1 165 1 108 569 1 438 526 2 226 2 340
Obeskattade reserver 300 300 1 039 1 235 935 435 435 196 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 7 7 7 7 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 735 1 540 1 950 1 177 2 036 1 166 1 458 2 259 1 767 1 653
Skulder och eget kapital 3 060 2 927 4 471 3 583 4 086 2 170 3 331 2 981 3 992 3 994
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 216 1 656 525 426 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 514 2 609 2 947 2 190 2 952 746 761 1 759 2 033 2 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 971 1 222 1 737 1 294 900 887 927 917 969 1 130
Utdelning till aktieägare 600 600 900 600 700 420 720 0 2 105 0
Omsättning 5 412 4 777 6 360 5 568 6 793 4 080 5 315 4 640 5 124 6 257
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 082 954 1 272 1 064 1 358 816 1 061 928 1 025 1 251
Personalkostnader per anställd (tkr) 715 790 906 714 823 586 698 651 692 798
Rörelseresultat, EBITDA 828 -65 1 011 1 108 1 835 352 939 726 963 1 436
Nettoomsättningförändring 13,41% -24,97% 19,49% -21,64% 66,51% -23,12% 14,35% -9,45% -18,11% -%
Du Pont-modellen 26,83% -1,74% 23,22% 31,62% 45,72% 17,19% 27,80% 25,76% 24,95% 35,80%
Vinstmarginal 15,17% -1,07% 16,32% 21,29% 27,50% 9,14% 17,45% 16,55% 19,44% 22,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,04% 28,00% 39,35% 44,85% 29,89% 24,15% 33,79% 13,56% 41,28% 23,94%
Soliditet 41,14% 44,89% 51,12% 57,92% 43,98% 41,00% 52,79% 22,38% 55,76% 58,59%
Kassalikviditet 174,99% 186,75% 228,31% 302,80% 199,71% 184,48% 222,98% 127,84% 219,69% 190,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...