Visa allt om Triple A Trading Aktiebolag
Visa allt om Triple A Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 12 0 8 79 0 36 0 0 4
Övrig omsättning - 1 - 1 1 1 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 1 -6 6 70 -10 0 -10 -10 -3
Resultat efter finansnetto 22 1 -6 7 71 -10 0 -10 -10 -3
Årets resultat 22 1 -6 7 71 -10 0 -10 -10 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 125 88 91 110 98 14 15 4 2 1
Tillgångar 125 88 91 110 98 14 15 4 2 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 16 15 21 14 -57 -46 -47 -37 -27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 72 75 89 84 71 61 50 39 28
Skulder och eget kapital 125 88 91 110 98 14 15 4 2 1
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 13 0 9 80 1 37 0 0 4
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 22 1 -6 6 70 -10 0 -10 -10 -3
Nettoomsättningförändring 150,00% -% -100,00% -89,87% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 17,60% 1,14% -% 6,36% 71,43% -% 0,00% -% -% -300,00%
Vinstmarginal 73,33% 8,33% -% 87,50% 88,61% -% 0,00% -% -% -75,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% 25,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,00% 133,33% -% 262,50% 17,72% -% -127,78% -% -% -675,00%
Soliditet 30,40% 18,18% 16,48% 19,09% 14,29% -407,14% -306,67% -1 175,00% -1 850,00% -2 700,00%
Kassalikviditet 145,35% 122,22% 121,33% 123,60% 116,67% 19,72% 24,59% 8,00% 5,13% 3,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...