Visa allt om Tack Presentreklam AB
Visa allt om Tack Presentreklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 999 1 876 1 665 1 587 1 580 1 718 1 807 1 962 1 933 1 728
Övrig omsättning 239 10 - - - 13 54 17 64 6
Rörelseresultat (EBIT) 84 19 -4 60 57 43 -74 24 -105 36
Resultat efter finansnetto 76 6 -19 45 35 17 -100 3 -120 24
Årets resultat 57 6 -19 45 35 17 -100 3 -113 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 48 65 82 108 139 39 57 68 65
Omsättningstillgångar 467 506 458 381 321 401 614 571 476 473
Tillgångar 498 553 523 464 429 540 654 629 544 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 140 134 153 107 72 55 55 52 133
Obeskattade reserver 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 67 107 147 0 17 52 93
Kortfristiga skulder 289 413 363 245 215 321 599 557 440 305
Skulder och eget kapital 498 553 523 464 429 540 654 629 544 538
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 313 230 230 220 206 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 501 526 513 278 0 129 267 208 352 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 210 199 209 118 130 152 190 196 208 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 238 1 886 1 665 1 587 1 580 1 731 1 861 1 979 1 997 1 734
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 000 938 833 1 587 790 859 904 981 644 864
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 284 274 406 230 266 355 322 264 267
Rörelseresultat, EBITDA 84 19 -4 68 71 58 -56 43 -64 68
Nettoomsättningförändring 6,56% 12,67% 4,91% 0,44% -8,03% -4,93% -7,90% 1,50% -% -%
Du Pont-modellen 16,87% 3,44% -0,76% 12,93% 13,29% 7,96% -11,01% 3,82% -19,12% 6,88%
Vinstmarginal 4,20% 1,01% -0,24% 3,78% 3,61% 2,50% -3,98% 1,22% -5,38% 2,14%
Bruttovinstmarginal 49,57% 50,91% 53,99% 52,99% 53,67% 53,55% 53,68% 51,83% 49,92% 55,09%
Rörelsekapital/omsättning 8,90% 4,96% 5,71% 8,57% 6,71% 4,66% 0,83% 0,71% 1,86% 9,72%
Soliditet 41,28% 25,32% 25,62% 32,97% 24,94% 13,33% 8,41% 8,74% 9,56% 25,79%
Kassalikviditet 92,04% 76,27% 75,21% 85,71% 65,58% 65,73% 70,45% 65,71% 55,68% 79,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...