Visa allt om Intersol i Härnösand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 292 243 246 184 46 25 86 61 56 78
Övrig omsättning - 5 - - - - 1 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 141 153 78 3 -24 36 -27 -33 -23
Resultat efter finansnetto 170 141 153 76 1 -26 11 -60 -60 -45
Årets resultat 170 141 153 76 1 -26 11 -60 -60 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 22 0 2 10 19 28 37 8 1
Omsättningstillgångar 60 49 90 182 28 27 18 19 7 18
Tillgångar 77 72 90 184 39 46 47 56 15 20
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -420 -589 -730 -883 -959 -960 -935 -946 -277 -825
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 497 661 820 1 068 997 1 006 981 1 002 293 838
Skulder och eget kapital 77 72 90 184 39 46 47 56 15 20
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 10 10 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 292 248 246 184 46 25 87 63 56 78
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 176 147 155 86 12 -15 45 -20 -30 -22
Nettoomsättningförändring 20,16% -1,22% 33,70% 300,00% 84,00% -70,93% 40,98% 8,93% -28,21% -%
Du Pont-modellen 220,78% 195,83% 170,00% 42,39% 7,69% -52,17% 76,60% -48,21% -220,00% -115,00%
Vinstmarginal 58,22% 58,02% 62,20% 42,39% 6,52% -96,00% 41,86% -44,26% -58,93% -29,49%
Bruttovinstmarginal 99,66% 99,59% 97,97% 94,02% 89,13% 100,00% 87,21% 37,70% 87,50% 66,67%
Rörelsekapital/omsättning -149,66% -251,85% -296,75% -481,52% -2 106,52% -3 916,00% -1 119,77% -1 611,48% -510,71% -1 051,28%
Soliditet -545,45% -818,06% -811,11% -479,89% -2 458,97% -2 086,96% -1 989,36% -1 689,29% -1 846,67% -4 125,00%
Kassalikviditet 12,07% 7,41% 10,98% 17,04% 2,81% 2,68% 1,83% 1,90% 2,39% 2,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...