Visa allt om Magnus Andersson i Borås Spelkortsförlaget AB
Visa allt om Magnus Andersson i Borås Spelkortsförlaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 645 3 374 3 874 3 175 3 018 3 030 2 425 2 1 320 4 247
Övrig omsättning 4 - 6 - 37 29 10 10 373 7
Rörelseresultat (EBIT) -206 -359 49 -241 209 86 538 -106 261 0
Resultat efter finansnetto -196 -359 49 -254 202 87 77 -560 166 952
Årets resultat 142 34 279 91 117 94 -47 -434 0 558
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 61 64 238 87 71 33 890 1 092 2 225
Omsättningstillgångar 1 191 1 035 1 121 1 214 1 283 1 276 1 521 199 863 283
Tillgångar 1 259 1 096 1 185 1 452 1 370 1 347 1 554 1 089 1 955 2 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 366 453 294 324 456 482 529 963 1 263
Obeskattade reserver 227 227 298 324 549 519 578 507 644 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
Kortfristiga skulder 523 503 434 834 498 371 494 52 348 557
Skulder och eget kapital 1 259 1 096 1 185 1 452 1 370 1 347 1 554 1 089 1 955 2 508
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 432 80 75 0 0 0 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 461 383 437 0 225 276 130 18 506 1 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 159 159 174 163 113 122 72 46 220 500
Utdelning till aktieägare 150 0 120 120 120 250 120 0 0 300
Omsättning 3 649 3 374 3 880 3 175 3 055 3 059 2 435 12 1 693 4 254
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 0 2 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 823 3 374 3 874 3 175 3 018 3 030 2 425 - 660 531
Personalkostnader per anställd (tkr) 333 568 637 616 487 513 204 - 393 261
Rörelseresultat, EBITDA -203 -356 54 -237 215 98 557 -87 284 55
Nettoomsättningförändring 8,03% -12,91% 22,02% 5,20% -0,40% 24,95% 121 150,00% -99,85% -68,92% -%
Du Pont-modellen -15,57% -32,76% 4,14% -16,39% 15,47% 6,46% 32,56% -13,50% 21,53% 38,28%
Vinstmarginal -5,38% -10,64% 1,26% -7,50% 7,02% 2,87% 20,87% -7 350,00% 31,89% 22,60%
Bruttovinstmarginal 29,16% 26,35% 34,20% 30,93% 41,62% 42,67% 54,23% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,33% 15,77% 17,73% 11,97% 26,01% 29,87% 42,35% 7 350,00% 39,02% -6,45%
Soliditet 54,49% 49,55% 57,84% 36,69% 53,18% 62,25% 58,43% 82,10% 72,98% 66,29%
Kassalikviditet 170,17% 158,45% 206,22% 115,83% 199,80% 273,85% 248,99% 382,69% 247,99% 50,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...