Visa allt om Yellow Line Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 915 26 776 27 356 26 671 22 934 30 003 17 976 16 902 14 279 11 343
Övrig omsättning 89 - 180 69 87 151 247 301 359 293
Rörelseresultat (EBIT) 4 675 372 1 055 -152 338 1 169 -183 1 654 1 739 1 969
Resultat efter finansnetto 4 388 63 735 -407 1 914 730 -813 1 373 2 008 2 121
Årets resultat 3 423 -67 570 4 1 884 611 232 575 977 1 475
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 465 13 041 10 978 10 003 7 074 8 414 7 191 7 899 4 458 2 967
Omsättningstillgångar 8 242 7 147 7 931 7 387 9 505 5 209 2 620 4 112 4 775 4 247
Tillgångar 20 708 20 188 18 910 17 389 16 578 13 623 9 812 12 011 9 232 7 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 596 9 173 9 240 8 671 8 666 6 782 6 171 6 239 5 664 4 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 152 652 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 903 4 755 4 318 3 062 1 962 2 314 1 381 678 0 0
Kortfristiga skulder 5 208 6 260 5 351 5 657 5 950 4 527 2 259 3 942 2 917 2 527
Skulder och eget kapital 20 708 20 188 18 910 17 389 16 578 13 623 9 812 12 011 9 232 7 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 321 385 461 414 370 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 767 4 320 4 804 4 955 2 857 3 305 2 548 1 930 1 480 964
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 219 1 366 1 509 1 560 1 020 1 177 959 760 624 447
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 300 0 39
Omsättning 30 004 26 776 27 536 26 740 23 021 30 154 18 223 17 203 14 638 11 636
Nyckeltal
Antal anställda 12 14 16 22 14 14 11 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 493 1 913 1 710 1 212 1 638 2 143 1 634 2 113 2 040 1 891
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 424 411 306 327 369 383 407 361 313
Rörelseresultat, EBITDA 8 016 3 772 4 276 3 504 3 715 4 448 2 340 3 975 3 031 2 866
Nettoomsättningförändring 11,72% -2,12% 2,57% 16,29% -23,56% 66,91% 6,35% 18,37% 25,88% -%
Du Pont-modellen 22,69% 1,91% 5,73% -0,55% 13,10% 6,89% -4,95% 13,98% 22,30% 30,14%
Vinstmarginal 15,70% 1,44% 3,96% -0,36% 9,47% 3,13% -2,70% 9,93% 14,42% 19,17%
Bruttovinstmarginal 87,50% 89,17% 93,35% 80,21% 85,33% 78,81% 76,34% 75,52% 70,06% 69,43%
Rörelsekapital/omsättning 10,14% 3,31% 9,43% 6,49% 15,50% 2,27% 2,01% 1,01% 13,01% 15,16%
Soliditet 60,83% 45,44% 48,86% 49,86% 52,27% 49,78% 62,89% 58,85% 66,44% 64,97%
Kassalikviditet 157,53% 113,56% 147,51% 129,91% 159,11% 111,24% 104,16% 97,92% 141,62% 158,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...