Visa allt om Toni Lundahl Golf Aktiebolag
Visa allt om Toni Lundahl Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 442 3 550 3 203 2 837 2 889 2 633 2 748 3 170 3 031 2 611
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 110 174 141 15 -5 76 -8 -78 135
Resultat efter finansnetto 29 104 164 134 9 -8 68 -15 -83 126
Årets resultat 14 75 127 95 5 -3 43 -15 -4 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 6 14 47 93 113
Omsättningstillgångar 692 723 646 415 624 666 580 454 550 666
Tillgångar 692 723 646 415 628 672 594 501 643 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 387 373 298 220 320 316 318 275 290 494
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13 0 0 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 350 348 194 307 356 262 225 353 199
Skulder och eget kapital 692 723 646 415 628 672 594 501 643 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 285 272 130 145 275 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 410 416 370 240 0 0 40 108 48 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 195 198 188 151 165 147 129 211 166 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 195 0 0 0 0 200
Omsättning 3 442 3 550 3 203 2 837 2 889 2 633 2 748 3 170 3 031 2 611
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 721 1 775 1 602 2 837 2 889 1 317 1 374 1 585 1 516 1 306
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 359 321 448 494 182 191 215 250 281
Rörelseresultat, EBITDA 34 110 174 145 17 5 109 47 -50 165
Nettoomsättningförändring -3,04% 10,83% 12,90% -1,80% 9,72% -4,18% -13,31% 4,59% 16,09% -%
Du Pont-modellen 5,06% 15,21% 27,24% 33,98% 2,39% -0,74% 13,64% -1,40% -12,13% 17,33%
Vinstmarginal 1,02% 3,10% 5,49% 4,97% 0,52% -0,19% 2,95% -0,22% -2,57% 5,17%
Bruttovinstmarginal 36,58% 37,04% 38,09% 34,01% 30,25% 29,24% 28,86% 25,49% 26,56% 41,94%
Rörelsekapital/omsättning 11,24% 10,51% 9,30% 7,79% 10,97% 11,77% 11,57% 7,22% 6,50% 17,89%
Soliditet 55,92% 51,59% 46,13% 53,01% 50,96% 47,02% 55,15% 54,89% 45,10% 71,36%
Kassalikviditet 156,72% 101,43% 110,92% 93,30% 105,86% 108,43% 94,66% 79,56% 95,47% 102,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...