Visa allt om Hisinge Bil & Däck Aktiebolag
Visa allt om Hisinge Bil & Däck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 897 9 778 10 011 9 281 9 655 10 167 9 398 10 306 9 564 10 290
Övrig omsättning - - - - - - - 20 25 116
Rörelseresultat (EBIT) 533 144 300 74 137 319 111 220 -179 -582
Resultat efter finansnetto 494 124 308 86 153 320 110 223 -176 -601
Årets resultat 341 -466 83 -217 -108 175 -224 -160 -240 -230
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 090 1 233 863 920 1 021 1 044 1 057 1 120 1 213 1 341
Omsättningstillgångar 2 829 2 492 3 727 3 555 3 339 3 226 2 953 2 672 2 448 2 501
Tillgångar 3 918 3 725 4 590 4 475 4 360 4 270 4 010 3 792 3 661 3 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 578 237 703 621 838 946 818 1 042 1 202 1 442
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 559 1 520 0 0 0 0 0 0 0 226
Kortfristiga skulder 1 781 1 967 3 886 3 854 3 522 3 324 3 193 2 750 2 459 2 174
Skulder och eget kapital 3 918 3 725 4 590 4 475 4 360 4 270 4 010 3 792 3 661 3 842
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 135 133 133 133 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 259 2 194 1 944 1 551 1 360 1 307 1 332 1 781 1 662 1 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 978 959 841 626 431 615 516 823 768 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
Omsättning 10 897 9 778 10 011 9 281 9 655 10 167 9 398 10 326 9 589 10 406
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 8 6 6 7 7 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 362 1 086 1 251 1 547 1 609 1 452 1 343 1 145 1 063 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 361 362 369 307 297 287 311 289 266
Rörelseresultat, EBITDA 704 253 405 191 252 462 267 401 6 -383
Nettoomsättningförändring 11,44% -2,33% 7,87% -3,87% -5,04% 8,18% -8,81% 7,76% -7,06% -%
Du Pont-modellen 13,60% 3,89% 6,71% 1,92% 3,51% 7,49% 2,77% 5,99% -4,62% -15,12%
Vinstmarginal 4,89% 1,48% 3,08% 0,93% 1,58% 3,15% 1,18% 2,20% -1,77% -5,65%
Bruttovinstmarginal 58,90% 57,41% 55,56% 54,39% 52,78% 51,69% 54,74% 53,60% 53,88% 47,94%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 5,37% -1,59% -3,22% -1,90% -0,96% -2,55% -0,76% -0,12% 3,18%
Soliditet 14,75% 6,36% 15,32% 13,88% 19,22% 22,15% 20,40% 27,48% 32,83% 37,53%
Kassalikviditet 136,55% 106,96% 89,45% 86,74% 88,84% 91,00% 86,38% 90,40% 92,03% 110,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...