Visa allt om Solö Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 13 0 160 240 243 32 366 35 539
Övrig omsättning - 159 - 10 - - 15 1 49 84
Rörelseresultat (EBIT) -61 75 -72 -25 -50 8 7 -20 -2 261 1 586
Resultat efter finansnetto -61 76 -69 12 8 49 115 279 -2 380 1 634
Årets resultat -61 76 -69 12 8 49 115 279 -1 220 760
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 817 4 837 4 739 4 760 5 029 5 044 5 628 5 378 4 877 5 115
Omsättningstillgångar 368 468 639 774 882 1 350 1 087 1 356 1 964 11 930
Tillgångar 5 185 5 305 5 378 5 534 5 911 6 393 6 715 6 734 6 841 17 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 018 5 089 5 053 5 472 5 770 6 062 6 513 6 518 6 359 7 880
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 141 183 274 5 62 197 83 82 100 1 560
Kortfristiga skulder 25 33 52 58 79 134 119 133 382 6 445
Skulder och eget kapital 5 185 5 305 5 378 5 534 5 911 6 393 6 715 6 734 6 841 17 045
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 56 57 15 15 0 226 368
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 7 863 8 036
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 17 19 17 5 0 0 3 040 2 972
Utdelning till aktieägare 0 10 40 350 400 300 500 120 120 300
Omsättning 0 159 0 23 0 160 255 244 32 415 35 623
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 30 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 13 - 160 240 243 1 079 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 - 17 - 17 5 - - 371 369
Rörelseresultat, EBITDA -32 104 -51 -7 -35 12 7 -20 -1 634 2 400
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -33,33% -1,23% -99,25% -8,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,22% -% 0,78% 1,76% 4,19% -31,56% 10,07%
Vinstmarginal -% -% -% 92,31% -% 31,25% 49,17% 116,05% -6,67% 4,83%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 43,28% 58,45%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 5 507,69% -% 760,00% 403,33% 503,29% 4,89% 15,43%
Soliditet 96,78% 95,93% 93,96% 98,88% 97,61% 94,82% 96,99% 96,79% 92,95% 51,13%
Kassalikviditet 1 472,00% 1 418,18% 1 228,85% 1 334,48% 1 116,46% 1 007,46% 913,45% 1 019,55% 514,14% 106,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...