Visa allt om Sista versen 23345 AB
Visa allt om Sista versen 23345 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 402 273 397 556 498 796 987 881 751 998
Övrig omsättning - - - - 693 - - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 42 194 -139 202 23 63 74 78 162
Resultat efter finansnetto 35 39 191 -142 189 -1 25 36 47 132
Årets resultat 22 22 151 -95 104 2 17 21 33 127
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 15 18 21 24 328 321 324 334 339
Omsättningstillgångar 253 211 310 86 291 176 173 208 166 183
Tillgångar 265 226 327 107 316 504 494 532 500 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 132 209 58 153 49 47 30 9 -24
Obeskattade reserver 44 38 27 9 56 8 12 12 6 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 232 311 319 331 329
Kortfristiga skulder 92 57 90 40 106 215 123 171 153 209
Skulder och eget kapital 265 226 327 107 316 504 494 532 500 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 451 197 229 359 212 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 90 27 18 375 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 3 3 39 52 51 60 111 64 77
Utdelning till aktieägare 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 402 273 397 556 1 191 796 987 897 751 998
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 201 137 199 278 249 398 494 441 376 499
Personalkostnader per anställd (tkr) 61 28 20 219 260 138 148 241 141 176
Rörelseresultat, EBITDA 42 45 197 -135 206 27 66 77 83 168
Nettoomsättningförändring 47,25% -31,23% -28,60% 11,65% -37,44% -19,35% 12,03% 17,31% -24,75% -%
Du Pont-modellen 14,72% 19,03% 59,33% -127,10% 64,24% 4,76% 12,75% 13,91% 15,60% 31,03%
Vinstmarginal 9,70% 15,75% 48,87% -24,46% 40,76% 3,02% 6,38% 8,40% 10,39% 16,23%
Bruttovinstmarginal 63,43% 67,03% 77,33% 74,82% 53,01% 70,98% 58,26% 75,26% 71,64% 71,54%
Rörelsekapital/omsättning 40,05% 56,41% 55,42% 8,27% 37,15% -4,90% 5,07% 4,20% 1,73% -2,61%
Soliditet 61,25% 71,52% 70,00% 60,40% 61,48% 10,89% 11,26% 7,26% 2,66% -3,77%
Kassalikviditet 275,00% 370,18% 344,44% 215,00% 274,53% 65,12% 23,58% 4,09% 5,23% 9,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...