Visa allt om Aktiebolaget Kulturtuben
Visa allt om Aktiebolaget Kulturtuben

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 105 023 59 236 45 206 72 530 53 186 38 289 42 656 43 351 44 030 31 000
Övrig omsättning - - - - - - 209 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 562 7 130 10 5 452 -614 -1 843 -337 -285 1 439 -1 390
Resultat efter finansnetto 9 355 7 316 291 5 576 -486 -1 877 -242 -112 2 062 -1 329
Årets resultat 2 181 1 589 -165 2 952 -491 -1 877 -247 -112 740 -1 030
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 013 739 446 823 768 964 1 405 1 221 1 511 1 922
Omsättningstillgångar 32 164 37 062 26 440 13 743 10 197 10 731 10 728 9 966 11 342 10 646
Tillgångar 33 177 37 802 26 886 14 566 10 965 11 695 12 133 11 188 12 853 12 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 800 7 642 6 323 7 494 4 771 5 013 7 019 7 197 7 299 6 551
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 307 184 103 50 0 0 0 25 55 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 069 29 975 20 461 7 022 6 194 6 682 5 114 3 966 5 499 6 018
Skulder och eget kapital 33 177 37 802 26 886 14 566 10 965 11 695 12 133 11 188 12 853 12 568
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 25 25 25 50 0 0 25 25 25 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 977 7 023 6 659 7 328 5 150 4 247 5 209 4 843 6 139 4 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 453 2 122 1 999 3 035 1 577 1 414 1 832 1 809 2 236 1 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 023 59 236 45 206 72 530 53 186 38 289 42 865 43 351 44 030 31 000
Nyckeltal
Antal anställda 32 29 29 33 24 21 27 25 32 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 282 2 043 1 559 2 198 2 216 1 823 1 580 1 734 1 376 1 409
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 325 306 289 284 273 262 272 267 260
Rörelseresultat, EBITDA 8 956 7 473 386 5 844 -247 -1 334 190 246 2 046 -792
Nettoomsättningförändring 77,30% 31,04% -37,67% 36,37% 38,91% -10,24% -1,60% -1,54% 42,03% -%
Du Pont-modellen 28,21% 19,36% 1,08% 38,38% -4,45% -14,64% -1,58% -1,00% 16,05% -10,54%
Vinstmarginal 8,91% 12,36% 0,64% 7,71% -0,92% -4,47% -0,45% -0,26% 4,69% -4,27%
Bruttovinstmarginal 97,82% 95,28% 96,22% 97,30% 96,80% 95,76% 96,01% 96,24% 96,25% 54,45%
Rörelsekapital/omsättning 8,66% 11,96% 13,23% 9,27% 7,53% 10,57% 13,16% 13,84% 13,27% 14,93%
Soliditet 29,54% 20,22% 23,52% 51,45% 43,51% 42,86% 57,85% 64,33% 56,79% 52,12%
Kassalikviditet 136,90% 108,84% 124,20% 190,66% 135,84% 117,02% 199,57% 227,28% 170,92% 162,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 1 0 1 0 1 2 8
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -43 -41 -41 -46 -75 -12 -8 -38 -32
Resultat efter finansnetto -52 1 165 2 783 1 921 90 2 959 -484 -1 867 -48 14
Årets resultat 4 6 1 604 1 366 -309 2 608 -489 -1 867 37 120
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 838 7 837 5 016 4 585 2 623 3 287 258 -1 521 261 114
Omsättningstillgångar 2 826 2 963 5 529 3 530 3 743 4 995 5 041 7 082 7 197 7 373
Tillgångar 10 664 10 800 10 545 8 115 6 366 8 282 5 299 5 561 7 458 7 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 125 8 122 8 545 6 941 5 574 7 302 4 695 5 183 7 051 7 186
Obeskattade reserver 109 1 045 1 395 700 390 190 0 0 0 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 430 1 634 606 474 401 789 604 377 408 213
Skulder och eget kapital 10 664 10 800 10 545 8 115 6 366 8 282 5 299 5 561 7 458 7 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 25 25 25 25 50 0 0 25 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 7 7 6 7 15 0 0 8 8
Utdelning till aktieägare 0 0 429 0 0 1 419 0 0 0 77
Omsättning 0 0 0 1 0 1 0 2 2 8
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -40 -43 -39 -39 -44 -73 -10 -6 -36 -30
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -50,00% -75,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 23,70% -% 35,89% -% -30,73% 0,04% 0,19%
Vinstmarginal -% -% -% 192 300,00% -% 297 200,00% -% -170 900,00% 150,00% 175,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 305 600,00% -% 420 600,00% -% 670 500,00% 339 450,00% 89 500,00%
Soliditet 76,99% 82,75% 91,35% 91,89% 92,07% 89,86% 88,60% 93,20% 94,54% 96,84%
Kassalikviditet 116,30% 181,33% 912,38% 744,73% 933,42% 633,08% 834,60% 1 878,51% 1 763,97% 3 461,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...