Visa allt om L Hedlund Affärskonsult AB
Visa allt om L Hedlund Affärskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 27 27 17 24 11 1 044 1 204 1 401 1 680
Övrig omsättning - - - - - - 58 69 70 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 3 -6 -28 -177 -57 570 426 227 482
Resultat efter finansnetto 61 195 210 -67 -41 107 2 342 270 287 626
Årets resultat 146 263 279 -17 55 226 2 118 -152 223 400
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 357 1 525 1 525 0 51 49 34
Omsättningstillgångar 4 748 4 779 4 783 3 511 3 451 3 796 5 203 3 079 3 073 2 930
Tillgångar 4 748 4 779 4 783 4 867 4 976 5 321 5 203 3 130 3 122 2 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 505 4 359 4 096 3 817 3 834 3 779 3 553 1 435 1 587 1 364
Obeskattade reserver 156 283 383 488 576 676 806 402 510 537
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 270 360 538 610 610 0 0 0
Kortfristiga skulder 87 137 34 203 28 256 235 1 293 1 025 1 063
Skulder och eget kapital 4 748 4 779 4 783 4 867 4 976 5 321 5 203 3 130 3 122 2 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 100 0 0 190 400 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 180 320 300
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 69 115 160 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 20 64 51 51 117 204 197
Utdelning till aktieägare 1 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 27 27 17 24 11 1 102 1 273 1 471 1 680
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 29 27 27 17 24 11 522 602 701 840
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 4 2 23 173 47 66 219 387 335
Rörelseresultat, EBITDA 8 3 -6 -28 -177 -57 570 436 236 493
Nettoomsättningförändring 7,41% 0,00% 58,82% -29,17% 118,18% -98,95% -13,29% -14,06% -16,61% -%
Du Pont-modellen 10,38% 5,00% 4,85% 2,22% 0,28% 2,74% 45,84% 17,03% 15,92% 21,12%
Vinstmarginal 1 700,00% 885,19% 859,26% 635,29% 58,33% 1 327,27% 228,45% 44,27% 35,47% 37,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16 072,41% 17 192,59% 17 588,89% 19 458,82% 14 262,50% 32 181,82% 475,86% 148,34% 146,18% 111,13%
Soliditet 97,44% 95,83% 91,88% 85,82% 85,58% 80,38% 79,70% 55,09% 62,59% 59,06%
Kassalikviditet 5 457,47% 3 488,32% 14 067,65% 1 729,56% 12 325,00% 1 482,81% 2 214,04% 238,13% 299,80% 275,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...