Visa allt om PLS Truck Bodies AB
Visa allt om PLS Truck Bodies AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 146 504 146 065 125 730 115 728 135 315 75 298 87 321 147 867 116 818 109 037
Övrig omsättning 288 - 43 - 14 - - 603 - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 273 4 855 6 422 6 272 7 432 -4 911 -704 12 767 7 243 6 348
Resultat efter finansnetto 9 006 4 308 5 743 5 413 6 417 -5 525 -1 158 11 945 6 621 6 133
Årets resultat 5 295 1 288 3 943 4 116 4 432 -239 -130 6 261 3 827 4 057
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 570 22 930 22 986 21 259 23 129 22 772 24 374 26 397 26 966 22 240
Omsättningstillgångar 37 257 42 672 40 794 34 451 37 539 26 277 17 818 44 668 33 714 37 171
Tillgångar 57 827 65 602 63 780 55 710 60 668 49 049 42 192 71 065 60 680 59 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 576 13 282 11 994 8 051 7 988 3 556 3 795 21 253 17 792 16 365
Obeskattade reserver 8 253 6 108 8 524 7 910 8 133 7 801 13 087 14 233 11 135 9 970
Avsättningar (tkr) 304 373 245 295 253 182 323 450 350 230
Långfristiga skulder 7 231 18 021 18 409 14 810 14 111 17 936 8 595 11 456 11 275 8 152
Kortfristiga skulder 23 463 27 818 24 608 24 644 30 183 19 574 16 392 23 673 20 128 24 694
Skulder och eget kapital 57 827 65 602 63 780 55 710 60 668 49 049 42 192 71 065 60 680 59 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 085 1 252 1 015 1 065 1 007 848 842 351 979 1 023
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 726 25 990 23 859 21 084 20 583 15 451 15 642 20 811 17 194 15 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 572 9 755 9 298 8 044 7 779 6 217 6 520 8 185 7 644 6 727
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 17 000 2 800 2 400
Omsättning 146 792 146 065 125 773 115 728 135 329 75 298 87 321 148 470 116 818 109 037
Nyckeltal
Antal anställda 76 76 71 63 63 53 55 73 67 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 928 1 922 1 771 1 837 2 148 1 421 1 588 2 026 1 744 1 787
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 505 487 483 480 429 423 408 393 393
Rörelseresultat, EBITDA 11 816 7 316 8 712 8 438 9 498 -2 861 1 385 14 894 9 053 7 899
Nettoomsättningförändring 0,30% 16,17% 8,64% -14,48% 79,71% -13,77% -40,95% 26,58% 7,14% -%
Du Pont-modellen 16,04% 7,42% 10,09% 11,37% 12,25% -10,00% -1,60% 17,99% 11,95% 10,80%
Vinstmarginal 6,33% 3,33% 5,12% 5,47% 5,49% -6,51% -0,77% 8,65% 6,21% 5,89%
Bruttovinstmarginal 38,70% 38,62% 42,26% 40,96% 37,22% 29,42% 39,92% 35,18% 34,27% 32,43%
Rörelsekapital/omsättning 9,42% 10,17% 12,87% 8,47% 5,44% 8,90% 1,63% 14,20% 11,63% 11,44%
Soliditet 43,26% 27,51% 29,23% 24,92% 23,05% 18,97% 31,85% 44,33% 42,53% 39,63%
Kassalikviditet 72,03% 95,31% 103,34% 82,49% 73,15% 58,62% 48,54% 101,92% 66,23% 76,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...