Visa allt om Henrik Ennart Media AB
Visa allt om Henrik Ennart Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 87 154 0 0 3 382 3 477 3 587 3 991 3 624 3 420
Övrig omsättning - - - - 18 13 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 62 -186 -34 79 -39 82 62 342 137
Resultat efter finansnetto -51 62 -185 -36 57 -52 71 913 314 104
Årets resultat 8 52 -185 32 96 -5 0 899 189 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 350 513 764 879 747 883 1 164 1 139
Omsättningstillgångar 339 387 0 37 510 568 769 1 401 466 434
Tillgångar 339 387 350 549 1 274 1 447 1 516 2 284 1 630 1 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 262 337 523 491 395 520 1 460 646 522
Obeskattade reserver 12 73 0 0 78 152 199 129 129 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 19 0 6 262 416 358 197 398 498
Kortfristiga skulder 23 33 13 20 442 483 438 498 456 474
Skulder och eget kapital 339 387 350 549 1 274 1 447 1 516 2 284 1 630 1 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 1 369 1 365 1 359 1 768 1 410 1 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 564 450 525 612 482 436
Utdelning till aktieägare 0 150 215 0 0 0 120 940 85 65
Omsättning 87 154 0 0 3 400 3 490 3 587 4 000 3 624 3 420
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 8 8 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 423 435 512 499 453 428
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 242 227 270 299 238 225
Rörelseresultat, EBITDA -51 62 -186 -21 195 94 218 222 563 398
Nettoomsättningförändring -43,51% -% -% -100,00% -2,73% -3,07% -10,12% 10,13% 5,96% -%
Du Pont-modellen -15,04% 16,02% -% -% 6,20% -2,63% 5,47% 40,76% 20,98% 8,71%
Vinstmarginal -58,62% 40,26% -% -% 2,34% -1,09% 2,31% 23,33% 9,44% 4,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,12% 82,60%
Rörelsekapital/omsättning 363,22% 229,87% -% -% 2,01% 2,44% 9,23% 22,63% 0,28% -1,17%
Soliditet 38,45% 82,41% 96,29% 95,26% 43,05% 35,04% 43,75% 67,99% 45,33% 36,80%
Kassalikviditet 1 473,91% 1 172,73% 0,00% 185,00% 115,38% 117,60% 175,57% 281,33% 102,19% 91,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...