Visa allt om HF Engineering Aktiebolag
Visa allt om HF Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 28 0 693 552 736 1 556 1 594 1 123 952
Övrig omsättning - - - - - - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -330 -265 -440 78 -99 154 559 440 638 -3
Resultat efter finansnetto -96 -240 -376 130 -159 164 626 271 827 52
Årets resultat -96 -208 -159 83 10 181 394 51 671 106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 696 926 1 188 1 197 1 307 1 357 607 475 885
Omsättningstillgångar 897 883 931 1 225 1 376 1 410 1 515 1 894 1 752 1 241
Tillgångar 1 205 1 578 1 857 2 413 2 573 2 717 2 872 2 501 2 226 2 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 991 1 247 1 605 1 914 1 832 1 922 1 868 1 594 1 663 1 052
Obeskattade reserver 0 0 33 249 219 419 499 391 271 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 214 331 219 250 522 376 505 516 292 404
Skulder och eget kapital 1 205 1 578 1 857 2 413 2 573 2 717 2 872 2 501 2 226 2 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 180 427 550 472 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 160 83 165 263 281 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 121 102 162 218 231 200 379 323 290 289
Utdelning till aktieägare 0 160 150 150 0 100 127 120 120 60
Omsättning 0 28 0 693 552 736 1 560 1 594 1 123 952
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 28 - 693 552 736 1 556 1 594 1 123 952
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 185 327 481 512 395 744 909 302 805
Rörelseresultat, EBITDA -320 -223 -392 126 -49 204 609 482 681 39
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% 25,54% -25,00% -52,70% -2,38% 41,94% 17,96% -%
Du Pont-modellen -% -15,15% -% 6,13% -3,81% 7,07% 23,33% 18,15% 37,11% 2,49%
Vinstmarginal -% -853,57% -% 21,36% -17,75% 26,09% 43,06% 28,48% 73,55% 5,57%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 971,43% -% 140,69% 154,71% 140,49% 64,91% 86,45% 130,01% 87,92%
Soliditet 82,24% 79,02% 87,82% 86,93% 77,47% 82,11% 77,85% 74,99% 83,47% 55,85%
Kassalikviditet 419,16% 266,77% 425,11% 490,00% 263,60% 375,00% 300,00% 367,05% 600,00% 307,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...