Visa allt om BA Clean o Rent Servicepartner AB
Visa allt om BA Clean o Rent Servicepartner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 105 37 15 0 0 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -3 -26 -34 79 13 -7 -31 -9 12
Resultat efter finansnetto -1 -3 -27 -23 4 824 513 93 -26 495 263
Årets resultat -1 -3 -27 -23 4 802 513 93 -26 495 260
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 097 1 097 1 100 1 103 1 107
Omsättningstillgångar 72 150 151 450 4 975 357 429 429 656 609
Tillgångar 72 150 151 450 4 975 1 454 1 526 1 529 1 760 1 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 69 71 99 4 922 633 212 119 416 381
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 80 79 351 53 820 1 314 1 410 1 344 1 335
Skulder och eget kapital 72 150 151 450 4 975 1 454 1 526 1 529 1 760 1 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 800 513 92 0 271 260
Omsättning 0 0 0 0 105 37 15 0 0 20
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -3 -26 -34 79 13 -4 -28 -6 15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 183,78% 146,67% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 97,27% 35,28% 6,09% -% -% 15,34%
Vinstmarginal -% -% -% -% 4 608,57% 1 386,49% 620,00% -% -% 1 315,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 4 687,62% -1 251,35% -5 900,00% -% -% -3 630,00%
Soliditet 94,44% 46,00% 47,02% 22,00% 98,93% 43,54% 13,89% 7,78% 23,64% 22,22%
Kassalikviditet 1 800,00% 187,50% 191,14% 128,21% 9 386,79% 43,54% 32,65% 30,43% 48,81% 45,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...