Visa allt om LM Maskin AB
Visa allt om LM Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 52 432 52 666 50 140 50 649 39 329 36 376 26 487 29 566 27 135 26 149
Övrig omsättning 30 2 188 643 160 995 1 565 132 1 050 800 2 397
Rörelseresultat (EBIT) 7 402 10 017 8 844 6 822 5 776 5 209 3 105 3 679 3 106 3 640
Resultat efter finansnetto 7 206 9 655 8 624 6 348 5 453 4 942 2 868 3 427 3 015 3 466
Årets resultat 7 621 6 955 7 776 3 627 2 940 2 307 543 1 816 2 712 1 633
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 314 27 018 21 878 29 971 26 351 24 429 23 282 12 437 7 295 10 581
Omsättningstillgångar 19 554 22 762 20 293 16 294 17 128 11 846 9 832 9 210 7 962 7 515
Tillgångar 46 869 49 780 42 171 46 266 43 479 36 275 33 114 21 647 15 257 18 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 040 15 419 13 464 5 688 5 061 6 121 4 815 6 272 4 456 3 744
Obeskattade reserver 6 491 9 134 8 484 9 935 8 777 7 526 5 843 3 779 2 931 3 732
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 036 6 226 4 277 9 728 8 115 9 825 12 863 4 634 1 134 2 021
Kortfristiga skulder 11 302 19 002 15 947 20 915 21 526 12 802 9 593 6 962 6 735 8 599
Skulder och eget kapital 46 869 49 780 42 171 46 266 43 479 36 275 33 114 21 647 15 257 18 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 680 859 860 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 819 16 490 16 079 16 215 13 538 11 342 8 421 9 881 9 107 8 599
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 670 6 018 5 532 5 638 4 532 4 143 3 317 4 198 4 239 3 872
Utdelning till aktieägare 5 000 0 5 000 0 3 000 4 000 1 000 2 000 0 2 000
Omsättning 52 462 54 854 50 783 50 809 40 324 37 941 26 619 30 616 27 935 28 546
Nyckeltal
Antal anställda 47 46 46 46 36 32 29 33 30 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 116 1 145 1 090 1 101 1 092 1 137 913 896 905 872
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 497 479 485 511 512 435 459 481 449
Rörelseresultat, EBITDA 17 234 19 915 18 613 16 723 13 047 11 800 8 642 7 884 6 869 8 092
Nettoomsättningförändring -0,44% 5,04% -1,00% 28,78% 8,12% 37,34% -10,41% 8,96% 3,77% -%
Du Pont-modellen 15,80% 20,19% 21,14% 14,89% 13,53% 14,40% 9,38% 17,46% 20,72% 20,21%
Vinstmarginal 14,12% 19,08% 17,78% 13,60% 14,96% 14,36% 11,73% 12,78% 11,65% 13,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,59% 100,00% 100,00% 77,70%
Rörelsekapital/omsättning 15,74% 7,14% 8,67% -9,12% -11,18% -2,63% 0,90% 7,60% 4,52% -4,15%
Soliditet 59,96% 45,29% 47,62% 28,12% 26,52% 32,16% 27,55% 41,54% 43,04% 35,54%
Kassalikviditet 173,01% 119,79% 127,25% 77,91% 79,57% 92,53% 102,49% 132,29% 118,22% 87,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...