Visa allt om Jemtlacken AB
Visa allt om Jemtlacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 424 2 293 2 273 2 454 2 498 2 646 2 481 2 311 2 485 2 308
Övrig omsättning - - - 101 - - - 8 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 235 42 95 87 17 152 91 7 286 247
Resultat efter finansnetto 235 40 99 124 -28 160 122 -25 247 263
Årets resultat 118 27 106 148 -39 117 105 -32 140 155
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 21 47 74 651 679 593 589 602 562
Omsättningstillgångar 875 710 550 1 530 905 901 697 841 780 735
Tillgångar 909 731 597 1 604 1 556 1 580 1 290 1 430 1 382 1 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 258 231 1 054 907 946 830 724 807 716
Obeskattade reserver 177 107 107 144 192 192 192 213 213 199
Avsättningar (tkr) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 15 15 37 55 75 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 323 351 245 368 403 368 269 492 363 381
Skulder och eget kapital 909 731 597 1 604 1 556 1 580 1 290 1 430 1 382 1 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 456 456 549 456 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 782 799 707 752 740 276 240 240 244 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 200 231 303 429 221 393 367 202 222 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 930 0 0 0 0 50 50
Omsättning 2 424 2 293 2 273 2 555 2 498 2 646 2 481 2 319 2 485 2 316
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 808 764 758 818 833 882 827 770 828 769
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 348 346 405 423 378 365 352 324 317
Rörelseresultat, EBITDA 256 68 121 113 43 160 122 50 329 293
Nettoomsättningförändring 5,71% 0,88% -7,38% -1,76% -5,59% 6,65% 7,36% -7,00% 7,67% -%
Du Pont-modellen 25,96% 5,88% 17,42% 8,17% 1,80% 10,51% 10,08% 0,56% 20,84% 20,60%
Vinstmarginal 9,74% 1,88% 4,58% 5,34% 1,12% 6,27% 5,24% 0,35% 11,59% 11,57%
Bruttovinstmarginal 77,02% 73,35% 75,23% 75,02% 75,10% 70,37% 71,83% 71,14% 73,68% 75,95%
Rörelsekapital/omsättning 22,77% 15,66% 13,42% 47,35% 20,10% 20,14% 17,25% 15,10% 16,78% 15,34%
Soliditet 56,55% 46,71% 52,67% 72,33% 67,38% 68,83% 75,31% 61,35% 69,49% 66,30%
Kassalikviditet 270,90% 202,28% 224,49% 405,98% 209,43% 234,78% 225,28% 155,49% 198,35% 175,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...