Visa allt om Almunge Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Almunge Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 037 4 930 5 711 4 966 5 922 5 787 6 136 5 919 7 246 9 452
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 -78 27 41 233 35 273 -14 25 249
Resultat efter finansnetto 255 -100 0 7 108 1 217 -65 -33 209
Årets resultat 149 -100 0 6 80 1 159 6 62 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 818 944 1 228 933 1 115 1 051 453 469 548 693
Omsättningstillgångar 1 587 1 438 1 354 1 636 1 716 1 939 2 098 1 690 1 914 1 778
Tillgångar 2 405 2 382 2 582 2 569 2 831 2 990 2 551 2 159 2 462 2 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 900 751 851 852 846 766 924 765 819 848
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 0 0 0 90 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 860 1 228 1 289 1 430 1 593 1 722 950 935 899 767
Kortfristiga skulder 581 404 442 288 392 502 676 459 654 653
Skulder och eget kapital 2 405 2 382 2 582 2 569 2 831 2 990 2 551 2 159 2 462 2 471
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 676 587 660 882
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 674 636 617 542 620 658 24 132 168 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 224 252 436 289 317 325 338 401 424 565
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 159 0 60 90
Omsättning 6 037 4 930 5 711 4 966 5 922 5 787 6 136 5 919 7 246 9 452
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 012 1 643 1 904 1 655 1 974 1 929 2 045 1 480 1 812 2 363
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 297 354 280 314 333 347 280 318 430
Rörelseresultat, EBITDA 367 100 225 223 371 240 289 65 170 459
Nettoomsättningförändring 22,45% -13,68% 15,00% -16,14% 2,33% -5,69% 3,67% -18,31% -23,34% -%
Du Pont-modellen 11,35% -3,15% 1,05% 1,60% 8,23% 2,58% 10,70% -0,56% 1,10% 10,12%
Vinstmarginal 4,52% -1,52% 0,47% 0,83% 3,93% 1,33% 4,45% -0,20% 0,37% 2,64%
Bruttovinstmarginal 29,85% 31,08% 32,52% 31,45% 31,04% 29,58% 28,80% 27,72% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,66% 20,97% 15,97% 27,14% 22,36% 24,83% 23,17% 20,80% 17,39% 11,90%
Soliditet 39,50% 31,53% 32,96% 33,16% 29,88% 25,62% 36,22% 35,43% 35,90% 40,26%
Kassalikviditet 128,74% 140,84% 144,57% 328,82% 240,56% 220,12% 204,29% 220,04% 174,01% 154,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...