Visa allt om Owe Larsson Borr AB
Visa allt om Owe Larsson Borr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 133 39 975 37 150 47 409 48 285 45 784 34 402 51 792 49 528 43 050
Övrig omsättning 925 553 294 954 718 295 88 198 203 896
Rörelseresultat (EBIT) 3 220 3 154 3 045 5 667 5 786 4 800 509 1 584 4 280 4 299
Resultat efter finansnetto 3 103 3 432 2 954 5 591 5 665 4 734 375 1 344 4 082 4 086
Årets resultat 2 977 2 643 4 033 2 990 3 089 3 457 1 090 934 2 796 2 215
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 635 12 708 6 098 4 385 4 504 4 197 3 696 5 131 5 612 6 233
Omsättningstillgångar 16 350 16 465 15 900 14 890 15 199 14 241 11 200 11 295 11 778 11 422
Tillgångar 29 984 29 173 21 998 19 275 19 703 18 438 14 896 16 426 17 390 17 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 419 13 442 12 899 10 117 9 777 8 188 6 131 6 041 6 107 4 311
Obeskattade reserver 0 725 700 2 890 1 440 0 0 1 150 1 150 1 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 184 7 655 1 784 1 235 1 323 1 928 1 831 2 559 2 857 3 033
Kortfristiga skulder 7 381 7 351 6 615 5 034 7 164 8 323 6 934 6 676 7 276 9 162
Skulder och eget kapital 29 984 29 173 21 998 19 275 19 703 18 438 14 896 16 426 17 390 17 656
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 555 515 513 60 635 683 633
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 980 11 469 11 541 12 952 12 736 12 018 10 183 14 180 13 158 11 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 808 3 789 4 078 4 288 4 448 4 257 3 642 5 890 4 959 3 997
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 250 2 000 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 42 058 40 528 37 444 48 363 49 003 46 079 34 490 51 990 49 731 43 946
Nyckeltal
Antal anställda 36 34 35 38 39 38 35 49 49 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 143 1 176 1 061 1 248 1 238 1 205 983 1 057 1 011 978
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 458 453 481 204 451 184 156 399 389
Rörelseresultat, EBITDA 5 398 5 305 4 555 7 204 7 295 6 744 2 266 3 570 6 059 6 023
Nettoomsättningförändring 2,90% 7,60% -21,64% -1,81% 5,46% 33,09% -33,58% 4,57% 15,05% -%
Du Pont-modellen 10,76% 12,23% 13,84% 29,71% 29,47% 26,31% 3,42% 9,74% 24,61% 24,35%
Vinstmarginal 7,84% 8,93% 8,20% 12,08% 12,02% 10,60% 1,48% 3,09% 8,64% 9,99%
Bruttovinstmarginal 74,14% 69,37% 75,04% 69,04% 67,70% 66,61% 65,78% 62,18% 66,47% 69,09%
Rörelsekapital/omsättning 21,80% 22,80% 24,99% 20,79% 16,64% 12,93% 12,40% 8,92% 9,09% 5,25%
Soliditet 48,09% 48,02% 61,12% 63,54% 55,01% 44,41% 41,16% 41,82% 39,88% 29,11%
Kassalikviditet 199,73% 183,97% 210,34% 268,85% 201,52% 170,91% 161,52% 164,08% 155,55% 119,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...