Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Labinen
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Labinen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 291 265 141 1 591 7 574 1 053 1 239 4 100 138
Övrig omsättning 1 349 464 - 455 12 - - 94 130 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 352 622 -644 -96 -156 -1 413 153 -781 887 -48
Resultat efter finansnetto 1 351 1 010 -645 -96 -160 -1 742 -54 -810 1 177 8
Årets resultat 1 351 1 010 -645 -96 -160 -1 742 -54 -788 1 000 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 568 646 717 788 1 148 819
Omsättningstillgångar 15 568 83 624 1 174 1 793 5 441 553 738 43
Tillgångar 15 568 83 624 1 741 2 439 6 158 1 342 1 886 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -6 -1 357 -2 367 -1 721 -1 625 -1 465 277 330 1 468 468
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 86 367
Kortfristiga skulder 21 1 925 2 450 2 346 3 367 3 904 5 881 1 011 309 27
Skulder och eget kapital 15 568 83 624 1 741 2 439 6 158 1 342 1 886 862
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 75 235 190 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 70 141 192 447 314 414 423 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 62 153 96 187 118 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
Omsättning 1 393 755 265 596 1 603 7 574 1 053 1 333 4 230 138
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 2 3 3 3 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 265 141 796 2 525 351 413 2 050 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 92 162 159 264 250 306 353 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 352 622 -644 -96 -96 -1 342 224 -710 948 -1
Nettoomsättningförändring -84,88% 9,81% 87,94% -91,14% -78,99% 619,28% -15,01% -69,78% 2 871,01% -%
Du Pont-modellen 9 013,33% 177,64% -775,90% -15,38% -8,96% -57,93% 3,54% -54,25% 62,57% 0,93%
Vinstmarginal 3 072,73% 346,74% -243,02% -68,09% -9,81% -18,66% 20,70% -58,76% 28,78% 5,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -131,32% -79,43% 62,73% 99,76% -45,39% 90,64% 81,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,64% -466,32% -893,21% -1 221,28% -137,84% -27,87% -41,79% -36,97% 10,46% 11,59%
Soliditet -40,00% -238,91% -2 851,81% -275,80% -93,34% -60,07% 4,50% 24,59% 78,68% 54,29%
Kassalikviditet 71,43% 0,57% 2,98% 17,52% 21,89% 26,36% 10,07% 49,85% 222,98% 159,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...