Visa allt om Koppoms Maskin Aktiebolag
Visa allt om Koppoms Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 65 766 47 713 51 505 37 746 41 180 50 007 31 945 25 535 57 895 41 883
Övrig omsättning 873 413 516 101 21 66 - 28 - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 576 5 023 3 571 2 192 1 330 4 971 2 199 321 5 737 2 195
Resultat efter finansnetto 6 543 5 570 3 969 2 332 1 505 4 935 2 252 481 6 225 2 000
Årets resultat 5 100 4 027 3 864 1 709 1 515 2 894 1 222 886 4 410 1 433
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 1 374 1 408 1 521 1 701 1 835 1 827 1 998 2 188 1 668
Omsättningstillgångar 46 520 38 726 34 055 29 890 27 647 27 472 21 645 20 281 24 866 22 015
Tillgångar 46 588 40 100 35 463 31 411 29 348 29 306 23 472 22 279 27 054 23 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 503 35 402 31 375 27 511 25 803 24 538 21 643 20 622 20 185 15 775
Obeskattade reserver 400 400 0 1 000 1 000 1 570 570 0 760 670
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 547 2 140
Kortfristiga skulder 5 685 4 297 4 088 2 900 2 545 3 198 1 259 1 657 4 561 5 098
Skulder och eget kapital 46 588 40 100 35 463 31 411 29 348 29 306 23 472 22 279 27 054 23 683
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 201 203 227 203 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 004 1 084 989 561 400 352 379 424 294 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 364 324 315 166 121 183 215 231 160 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 0 0 450 0
Omsättning 66 639 48 126 52 021 37 847 41 201 50 073 31 945 25 563 57 895 41 883
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 442 11 928 12 876 12 582 20 590 16 669 10 648 8 512 28 948 20 942
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 356 330 249 279 250 270 302 336 224
Rörelseresultat, EBITDA 6 596 5 096 3 657 2 298 1 476 5 166 2 369 477 5 926 2 338
Nettoomsättningförändring 37,84% -7,36% 36,45% -8,34% -17,65% 56,54% 25,10% -55,89% 38,23% -%
Du Pont-modellen 14,42% 13,89% 11,19% 7,86% 5,41% 17,28% 9,82% 2,45% 23,36% 9,86%
Vinstmarginal 10,21% 11,67% 7,71% 6,54% 3,85% 10,13% 7,21% 2,13% 10,92% 5,57%
Bruttovinstmarginal 14,89% 17,89% 13,06% 12,80% 11,08% 15,23% 16,34% 11,01% 16,15% 11,67%
Rörelsekapital/omsättning 62,09% 72,16% 58,18% 71,50% 60,96% 48,54% 63,82% 72,94% 35,07% 40,39%
Soliditet 87,61% 89,06% 88,47% 89,93% 90,43% 87,68% 94,00% 92,56% 76,63% 68,65%
Kassalikviditet 681,71% 679,43% 606,58% 690,21% 770,33% 698,97% 1 023,27% 990,95% 397,11% 220,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...