Visa allt om Köpbarnvagn i Karlstad AB
Visa allt om Köpbarnvagn i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 36 363 38 364 35 667 33 168 29 155 21 504 12 605 7 745 7 491 1 895
Övrig omsättning 127 179 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 396 31 1 664 631 836 2 250 1 181 336 -171 -30
Resultat efter finansnetto 66 -228 1 464 519 752 2 222 1 178 327 -180 -30
Årets resultat 85 -217 1 146 365 554 1 627 869 274 -136 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 153 256 224 90 128 33 48 68 33
Omsättningstillgångar 14 123 12 402 12 634 9 940 7 687 7 116 4 100 2 865 1 801 1 388
Tillgångar 14 325 12 556 12 890 10 164 7 777 7 244 4 133 2 913 1 869 1 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 447 4 612 5 079 4 182 3 818 3 264 1 637 768 494 630
Obeskattade reserver 0 19 24 28 11 14 5 7 9 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 426 4 950 4 902 2 977 641 535 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 451 2 974 2 885 2 976 3 308 3 431 2 490 2 138 1 365 738
Skulder och eget kapital 14 325 12 556 12 890 10 164 7 777 7 244 4 133 2 913 1 869 1 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 480 490 484 440 340 176 147 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 312 4 440 3 257 2 785 2 440 1 294 883 673 486 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 385 1 253 1 031 937 951 723 368 338 281 66
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 490 38 543 35 667 33 168 29 155 21 504 12 605 7 745 7 491 1 895
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 13 12 10 7 5 4 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 424 2 558 2 744 2 764 2 916 3 072 2 521 1 936 2 497 1 895
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 382 360 332 362 279 276 242 322 310
Rörelseresultat, EBITDA 491 115 1 756 698 874 2 289 1 203 356 -151 -20
Nettoomsättningförändring -5,22% 7,56% 7,53% 13,76% 35,58% 70,60% 62,75% 3,39% 295,30% -%
Du Pont-modellen 2,76% 0,25% 12,95% 6,32% 10,75% 31,17% 28,62% 11,64% -9,10% -2,11%
Vinstmarginal 1,09% 0,08% 4,68% 1,94% 2,87% 10,50% 9,39% 4,38% -2,27% -1,58%
Bruttovinstmarginal 34,65% 31,61% 36,57% 33,22% 32,65% 34,15% 34,52% 31,50% 24,16% 33,35%
Rörelsekapital/omsättning 26,60% 24,58% 27,33% 21,00% 15,02% 17,14% 12,77% 9,39% 5,82% 34,30%
Soliditet 31,04% 36,85% 39,55% 41,35% 49,20% 45,20% 39,70% 26,54% 26,78% 47,02%
Kassalikviditet 45,34% 55,95% 59,31% 58,43% 55,53% 39,08% 41,16% 30,92% 34,51% 52,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...