Visa allt om Reines Golv Aktiebolag
Visa allt om Reines Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 995 4 528 3 250 2 943 2 826 2 536 2 069 1 462 1 184 1 386
Övrig omsättning 884 1 005 483 369 391 393 302 324 313 259
Rörelseresultat (EBIT) 420 602 373 297 300 154 136 149 168 134
Resultat efter finansnetto 317 450 326 245 223 90 78 49 68 42
Årets resultat 247 265 190 135 127 97 85 56 44 33
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 143 6 253 2 176 2 218 2 266 2 324 2 385 2 448 2 512 2 505
Omsättningstillgångar 1 409 1 373 1 108 891 815 646 752 391 270 306
Tillgångar 7 552 7 626 3 285 3 109 3 081 2 970 3 137 2 839 2 781 2 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 682 617 578 543 486 439 395 379 355
Obeskattade reserver 310 310 200 118 57 7 49 90 119 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 560 5 677 1 875 1 911 1 954 2 051 2 117 2 029 2 052 1 964
Kortfristiga skulder 953 956 593 502 528 426 531 326 232 378
Skulder och eget kapital 7 552 7 626 3 285 3 109 3 081 2 970 3 137 2 839 2 781 2 811
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 461 490 445 344 352 224 233 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 848 1 394 573 350 327 276 63 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 616 394 300 235 235 199 167 115 115 97
Utdelning till aktieägare 200 200 200 150 100 70 50 40 40 20
Omsättning 5 879 5 533 3 733 3 312 3 217 2 929 2 371 1 786 1 497 1 645
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 999 1 132 1 083 1 472 1 413 1 268 2 069 1 462 1 184 1 386
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 457 454 553 508 413 594 342 353 290
Rörelseresultat, EBITDA 530 712 415 345 358 215 198 213 235 192
Nettoomsättningförändring 10,31% 39,32% 10,43% 4,14% 11,44% 22,57% 41,52% 23,48% -14,57% -%
Du Pont-modellen 5,56% 7,89% 11,42% 9,78% 9,80% 5,19% 4,34% 5,25% 6,04% 4,77%
Vinstmarginal 8,41% 13,30% 11,54% 10,33% 10,69% 6,07% 6,57% 10,19% 14,19% 9,67%
Bruttovinstmarginal 60,96% 52,43% 55,63% 54,57% 50,46% 48,62% 45,24% 45,62% 51,94% 48,92%
Rörelsekapital/omsättning 9,13% 9,21% 15,85% 13,22% 10,16% 8,68% 10,68% 4,45% 3,21% -5,19%
Soliditet 12,85% 12,11% 23,53% 21,39% 18,99% 16,54% 15,15% 16,20% 16,71% 15,55%
Kassalikviditet 133,37% 132,95% 171,33% 157,97% 142,05% 130,99% 130,32% 91,72% 93,53% 54,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...