Visa allt om Reines Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 528 3 250 2 943 2 826 2 536 2 069 1 462 1 184 1 386 1 134
Övrig omsättning 1 005 483 369 391 393 302 324 313 259 288
Rörelseresultat (EBIT) 602 373 297 300 154 136 149 168 134 71
Resultat efter finansnetto 450 326 245 223 90 78 49 68 42 -12
Årets resultat 265 190 135 127 97 85 56 44 33 22
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 253 2 176 2 218 2 266 2 324 2 385 2 448 2 512 2 505 2 431
Omsättningstillgångar 1 373 1 108 891 815 646 752 391 270 306 439
Tillgångar 7 626 3 285 3 109 3 081 2 970 3 137 2 839 2 781 2 811 2 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 682 617 578 543 486 439 395 379 355 342
Obeskattade reserver 310 200 118 57 7 49 90 119 114 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 677 1 875 1 911 1 954 2 051 2 117 2 029 2 052 1 964 2 005
Kortfristiga skulder 956 593 502 528 426 531 326 232 378 404
Skulder och eget kapital 7 626 3 285 3 109 3 081 2 970 3 137 2 839 2 781 2 811 2 871
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 461 490 445 344 352 224 233 189 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 394 573 350 327 276 63 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 394 300 235 235 199 167 115 115 97 89
Utdelning till aktieägare 200 200 150 100 70 50 40 40 20 20
Omsättning 5 533 3 733 3 312 3 217 2 929 2 371 1 786 1 497 1 645 1 422
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 132 1 083 1 472 1 413 1 268 2 069 1 462 1 184 1 386 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 454 553 508 413 594 342 353 290 198
Rörelseresultat, EBITDA 712 415 345 358 215 198 213 235 192 129
Nettoomsättningförändring 39,32% 10,43% 4,14% 11,44% 22,57% 41,52% 23,48% -14,57% 22,22% -%
Du Pont-modellen 7,89% 11,42% 9,78% 9,80% 5,19% 4,34% 5,25% 6,04% 4,77% 2,47%
Vinstmarginal 13,30% 11,54% 10,33% 10,69% 6,07% 6,57% 10,19% 14,19% 9,67% 6,26%
Bruttovinstmarginal 52,43% 55,63% 54,57% 50,46% 48,62% 45,24% 45,62% 51,94% 48,92% 57,23%
Rörelsekapital/omsättning 9,21% 15,85% 13,22% 10,16% 8,68% 10,68% 4,45% 3,21% -5,19% 3,09%
Soliditet 12,11% 23,53% 21,39% 18,99% 16,54% 15,15% 16,20% 16,71% 15,55% 14,90%
Kassalikviditet 132,95% 171,33% 157,97% 142,05% 130,99% 130,32% 91,72% 93,53% 54,50% 76,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...