Visa allt om KW Engineering Aktiebolag
Visa allt om KW Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 1 161 1 178 1 266 1 222 1 253 1 212 1 366 1 193 1 070
Övrig omsättning - - - - - - - - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -63 -38 213 299 210 346 125 184 131 136
Resultat efter finansnetto -63 -38 218 304 216 354 126 197 135 192
Årets resultat 8 175 161 150 106 218 83 113 111 127
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 17 22 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 167 901 1 206 1 190 1 103 1 044 959 1 142 992 1 002
Tillgångar 167 901 1 206 1 190 1 120 1 066 959 1 142 992 1 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 422 397 386 386 430 362 429 456 485
Obeskattade reserver 10 85 370 370 285 225 179 179 153 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 394 439 434 449 411 418 534 383 329
Skulder och eget kapital 167 901 1 206 1 190 1 120 1 066 959 1 142 992 1 002
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 643 646 649 542 652 746 566 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 33 814 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 33 96 82 83 81 69 82 86 122 221
Utdelning till aktieägare 0 300 150 150 150 120 150 150 140 140
Omsättning 31 1 161 1 178 1 266 1 222 1 253 1 212 1 366 1 193 1 095
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 31 1 161 1 178 1 266 1 222 1 253 1 212 1 366 1 193 1 070
Personalkostnader per anställd (tkr) 59 936 747 760 757 637 774 862 716 692
Rörelseresultat, EBITDA -63 -38 213 299 216 352 125 184 131 136
Nettoomsättningförändring -97,33% -1,44% -6,95% 3,60% -2,47% 3,38% -11,27% 14,50% 11,50% -%
Du Pont-modellen -37,72% -4,22% 17,99% 25,55% 19,29% 33,21% 13,14% 17,34% 14,42% 19,46%
Vinstmarginal -203,23% -3,27% 18,42% 24,01% 17,68% 28,25% 10,40% 14,49% 11,99% 18,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 454,84% 43,67% 65,11% 59,72% 53,52% 50,52% 44,64% 44,51% 51,05% 62,90%
Soliditet 82,51% 54,20% 56,85% 55,35% 53,22% 55,89% 51,50% 48,85% 57,07% 61,91%
Kassalikviditet 642,31% 228,68% 274,72% 274,19% 245,66% 254,01% 229,43% 213,86% 259,01% 304,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...