Visa allt om Mesta Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 368 1 759 4 323 3 450 2 251 29 0 135 512 597
Övrig omsättning 104 23 44 - 56 - 41 - 638 -
Rörelseresultat (EBIT) -258 80 1 065 70 75 -116 -99 -122 386 -185
Resultat efter finansnetto -258 81 1 065 70 75 -116 -100 -121 386 -185
Årets resultat -68 45 765 70 75 -116 -100 -121 386 -185
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 9 13 17 0 0 0 0 0 137
Omsättningstillgångar 931 1 884 1 241 1 013 199 69 67 68 814 201
Tillgångar 936 1 894 1 255 1 030 199 69 67 68 814 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 514 910 195 126 50 51 51 300 -86
Obeskattade reserver 0 190 169 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 540 1 189 176 835 73 19 16 17 514 425
Skulder och eget kapital 936 1 894 1 255 1 030 199 69 67 68 814 338
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 120 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 053 977 1 712 1 866 165 0 0 0 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 28 183 258 52 0 0 0 36 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 472 1 782 4 367 3 450 2 307 29 41 135 1 150 597
Nyckeltal
Antal anställda 9 6 11 6 2 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 263 293 393 575 1 126 - - - 512 597
Personalkostnader per anställd (tkr) 239 216 199 423 139 - - - 159 140
Rörelseresultat, EBITDA -254 84 1 069 72 75 -116 -99 -122 386 -99
Nettoomsättningförändring 34,62% -59,31% 25,30% 53,27% 7 662,07% -% -100,00% -73,63% -14,24% -%
Du Pont-modellen -27,56% 4,22% 84,94% 6,80% 37,69% -168,12% -% -177,94% 47,42% -54,73%
Vinstmarginal -10,90% 4,55% 24,66% 2,03% 3,33% -400,00% -% -89,63% 75,39% -30,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 93,27% 100,00% 100,00% 100,00% -% 13,33% 33,20% 44,89%
Rörelsekapital/omsättning 16,51% 39,51% 24,64% 5,16% 5,60% 172,41% -% 37,78% 58,59% -37,52%
Soliditet 42,41% 34,96% 82,43% 18,93% 63,32% 72,46% 76,12% 75,00% 36,86% -25,44%
Kassalikviditet 172,41% 158,45% 705,11% 121,32% 272,60% 363,16% 418,75% 400,00% 158,37% 31,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...