Visa allt om Bygg EM i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Bygg EM i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 15 0 14 35 435 865 1 759 1 948 4 555
Övrig omsättning - - - - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 15 -2 9 3 19 86 155 -161 229
Resultat efter finansnetto 27 15 -2 10 5 21 86 165 -137 254
Årets resultat 0 0 0 0 0 26 0 12 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 872 146 146 146 146 167 260 406 599 792
Tillgångar 872 146 146 146 146 167 260 406 599 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 121 121 121 120 147 192 262 251 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 751 25 25 25 25 20 67 144 349 542
Skulder och eget kapital 872 146 146 146 146 167 260 406 599 792
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 70 353 498 563
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 37 154 168 180
Utdelning till aktieägare 1 0 0 0 0 26 72 70 0 0
Omsättning 0 15 0 14 35 444 865 1 759 1 948 4 555
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 865 880 649 1 518
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 110 238 214 264
Rörelseresultat, EBITDA 0 15 -2 9 3 19 86 155 -161 229
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -60,00% -91,95% -49,71% -50,82% -9,70% -57,23% -%
Du Pont-modellen -% 10,27% -% 6,85% 3,42% 12,57% 33,08% 40,39% -22,70% 32,07%
Vinstmarginal -% 100,00% -% 71,43% 14,29% 4,83% 9,94% 9,32% -6,98% 5,58%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 64,29% 100,00% 48,74% 58,84% 64,13% 74,08% 50,23%
Rörelsekapital/omsättning -% 806,67% -% 864,29% 345,71% 33,79% 22,31% 14,89% 12,83% 5,49%
Soliditet 13,88% 82,88% 82,88% 82,88% 82,19% 88,02% 73,85% 64,53% 41,90% 31,44%
Kassalikviditet 116,11% 584,00% 584,00% 584,00% 584,00% 835,00% 388,06% 380,56% 227,51% 173,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...