Visa allt om Sulan Aktiebolag
Visa allt om Sulan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -353 -496 -60 -63 -99 -77 -74 -89 -78 -91
Resultat efter finansnetto 286 989 180 169 245 149 352 906 -726 248
Årets resultat 300 771 140 131 135 135 297 918 -752 270
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 798 1 798 0 0 0 0 0 0 5 11
Omsättningstillgångar 3 967 3 935 4 479 4 495 4 529 4 504 4 511 4 346 3 556 5 272
Tillgångar 5 765 5 733 4 479 4 495 4 529 4 504 4 511 4 346 3 561 5 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 095 4 954 4 340 4 355 4 374 4 382 4 375 4 207 3 410 5 061
Obeskattade reserver 100 114 114 114 114 53 81 81 94 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 571 665 25 25 40 69 54 57 58 126
Skulder och eget kapital 5 765 5 733 4 479 4 495 4 529 4 504 4 511 4 346 3 561 5 282
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 382 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 41 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 164 159 157 156 150 143 128 130 120 900
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 137 211 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -353 -496 -60 -63 -99 -77 -74 -84 -73 -83
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 89,73% 87,96% 98,88% 98,86% 98,43% 98,16% 98,31% 98,18% 97,66% 97,10%
Kassalikviditet 694,75% 591,73% 17 916,00% 17 980,00% 11 322,50% 6 527,54% 8 353,70% 7 624,56% 6 131,03% 4 184,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...