Visa allt om ARTISAN Konsult Aktiebolag
Visa allt om ARTISAN Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 15 046 14 759 12 859 12 187 12 913 12 800 13 438 14 584 16 560 15 457
Övrig omsättning 169 - 86 1 - 24 105 765 116 216
Rörelseresultat (EBIT) 1 643 1 656 121 159 125 139 263 99 834 241
Resultat efter finansnetto 1 605 1 608 60 81 35 3 191 -1 661 70
Årets resultat 1 017 1 147 45 58 17 22 126 -1 661 70
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 554 889 1 140 1 715 1 464 718 935 671 851
Omsättningstillgångar 6 080 5 226 3 137 2 818 2 777 2 976 4 834 3 710 5 436 4 339
Tillgångar 6 387 5 778 4 027 3 958 4 492 4 440 5 552 4 646 6 107 5 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 800 1 768 785 904 943 926 933 808 1 435 773
Obeskattade reserver 417 130 0 0 0 0 47 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
Kortfristiga skulder 4 170 3 882 3 242 3 054 3 550 3 514 4 572 3 838 4 672 4 293
Skulder och eget kapital 6 387 5 778 4 027 3 958 4 492 4 440 5 552 4 646 6 107 5 189
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 1 258 1 210 1 296 1 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 535 6 741 5 977 5 562 6 203 6 435 4 901 6 073 5 907 5 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 742 2 065 2 371 2 217 2 508 2 545 2 493 2 829 2 892 2 682
Utdelning till aktieägare 655 655 0 0 0 0 0 0 229 0
Omsättning 15 215 14 759 12 945 12 188 12 913 12 824 13 543 15 349 16 676 15 673
Nyckeltal
Antal anställda 17 15 14 14 15 17 21 22 22 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 885 984 919 871 861 753 640 663 753 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 601 608 567 552 493 418 467 475 409
Rörelseresultat, EBITDA 1 885 2 151 609 735 743 623 504 532 1 188 768
Nettoomsättningförändring 1,94% 14,78% 5,51% -5,62% 0,88% -4,75% -7,86% -11,93% 7,14% -%
Du Pont-modellen 25,76% 28,70% 3,08% 4,12% 2,87% 3,29% 4,95% 2,82% 13,69% 4,66%
Vinstmarginal 10,93% 11,23% 0,96% 1,34% 1,00% 1,14% 2,05% 0,90% 5,05% 1,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,69% 9,11% -0,82% -1,94% -5,99% -4,20% 1,95% -0,88% 4,61% 0,30%
Soliditet 33,27% 32,35% 19,49% 22,84% 20,99% 20,86% 17,43% 17,39% 23,50% 14,90%
Kassalikviditet 145,80% 134,62% 96,76% 92,27% 78,11% 84,66% 105,29% 95,41% 114,00% 97,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...