Visa allt om Hoffmanns Konfektyr Aktiebolag
Visa allt om Hoffmanns Konfektyr Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 344 10 055 8 761 11 293 10 670 11 156 11 520 8 905 6 162 5 387
Övrig omsättning 20 14 27 36 18 36 19 27 38 18
Rörelseresultat (EBIT) 929 395 -8 36 -273 -549 636 576 213 216
Resultat efter finansnetto 869 305 -143 -112 -332 -525 619 555 201 205
Årets resultat 771 305 -143 -112 -332 -281 588 385 192 195
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 002 2 295 2 677 3 037 3 367 1 195 1 198 1 049 1 099 1 196
Omsättningstillgångar 4 001 2 990 2 109 2 294 2 160 2 131 2 911 2 357 2 108 1 427
Tillgångar 6 003 5 285 4 786 5 331 5 527 3 325 4 110 3 406 3 207 2 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 082 1 310 1 006 1 149 1 261 1 592 2 173 1 585 1 200 1 008
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 245 429 411 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 925 2 035 2 115 2 470 2 550 232 60 237 290 433
Kortfristiga skulder 1 997 1 940 1 666 1 712 1 716 1 501 1 632 1 155 1 306 704
Skulder och eget kapital 6 003 5 285 4 786 5 331 5 527 3 325 4 110 3 406 3 207 2 623
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 103 906 669 663 680
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 126 1 070 1 130 1 261 1 308 313 257 177 162 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 592 598 548 658 646 642 510 338 325 278
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Omsättning 12 364 10 069 8 788 11 329 10 688 11 192 11 539 8 932 6 200 5 405
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 086 2 514 2 190 2 823 2 668 2 789 2 880 2 226 1 541 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 423 424 482 491 516 421 300 291 286
Rörelseresultat, EBITDA 1 222 777 351 419 -112 -439 773 715 346 383
Nettoomsättningförändring 22,76% 14,77% -22,42% 5,84% -4,36% -3,16% 29,37% 44,51% 14,39% -%
Du Pont-modellen 15,49% 7,49% 0,02% 0,86% -4,72% -15,73% 15,47% 16,91% 6,80% 8,43%
Vinstmarginal 7,53% 3,94% 0,01% 0,41% -2,45% -4,69% 5,52% 6,47% 3,54% 4,10%
Bruttovinstmarginal 29,98% 31,31% 29,22% 28,78% 25,45% 23,08% 28,37% 27,23% 31,43% 34,36%
Rörelsekapital/omsättning 16,23% 10,44% 5,06% 5,15% 4,16% 5,65% 11,10% 13,50% 13,02% 13,42%
Soliditet 34,68% 24,79% 21,02% 21,55% 22,82% 47,88% 57,26% 55,60% 46,65% 51,55%
Kassalikviditet 179,72% 123,81% 86,67% 91,00% 88,58% 106,13% 141,61% 161,39% 113,17% 126,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...