Visa allt om Eurocomp Aktiebolag
Visa allt om Eurocomp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 544 5 090 4 833 6 102 5 305 4 812 3 154 4 820 4 122 3 612
Övrig omsättning 124 159 115 154 133 126 216 272 519 527
Rörelseresultat (EBIT) 113 523 -312 600 571 511 -447 31 192 115
Resultat efter finansnetto 164 475 -340 591 552 440 -537 -13 150 48
Årets resultat 128 289 -39 318 293 430 -415 -5 113 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 9 15 28 60 93 155 232 228 173
Omsättningstillgångar 2 682 2 538 2 216 2 632 2 241 1 909 1 659 2 413 1 691 1 490
Tillgångar 2 685 2 547 2 231 2 661 2 301 2 002 1 813 2 645 1 919 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 603 1 649 1 361 1 400 1 082 889 459 874 879 766
Obeskattade reserver 110 110 0 301 154 0 0 122 136 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 367 311 298 0 118 415 735 591 339 98
Kortfristiga skulder 605 476 572 960 948 698 620 1 058 566 653
Skulder och eget kapital 2 685 2 547 2 231 2 661 2 301 2 002 1 813 2 645 1 919 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 390 195 366 228 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 711 1 785 1 818 2 223 1 829 1 238 1 035 1 342 1 194 793
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 658 608 716 763 604 518 397 528 485 433
Utdelning till aktieägare 50 175 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 5 668 5 249 4 948 6 256 5 438 4 938 3 370 5 092 4 641 4 139
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 792 727 690 872 758 962 631 964 824 903
Personalkostnader per anställd (tkr) 347 351 374 433 354 438 332 465 402 453
Rörelseresultat, EBITDA 119 529 -299 632 634 573 -370 101 270 164
Nettoomsättningförändring 8,92% 5,32% -20,80% 15,02% 10,25% 52,57% -34,56% 16,93% 14,12% -%
Du Pont-modellen 6,67% 20,53% -13,98% 22,77% 25,34% 25,62% -24,27% 1,17% 10,06% 7,04%
Vinstmarginal 3,23% 10,28% -6,46% 9,93% 10,99% 10,66% -13,95% 0,64% 4,68% 3,24%
Bruttovinstmarginal 84,92% 84,66% 86,01% 78,42% 79,28% 79,97% 82,85% 74,42% 79,48% 81,67%
Rörelsekapital/omsättning 37,46% 40,51% 34,02% 27,40% 24,37% 25,17% 32,94% 28,11% 27,29% 23,17%
Soliditet 62,90% 68,11% 61,00% 60,95% 51,96% 44,41% 25,32% 36,36% 50,91% 52,38%
Kassalikviditet 238,68% 174,16% 147,90% 120,62% 104,75% 122,35% 105,32% 108,41% 158,30% 126,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...