Visa allt om R. Axélls Reparationer och Skogstjänst Aktiebolag
Visa allt om R. Axélls Reparationer och Skogstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 121 195 553 524 638 216 325 357 461 248
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 48 -104 0 113 26 15 29 13 23
Resultat efter finansnetto -36 47 -105 0 112 25 15 29 12 22
Årets resultat -35 47 -77 1 62 19 11 21 12 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Omsättningstillgångar 225 273 318 503 482 245 233 231 237 199
Tillgångar 230 278 323 508 487 250 238 236 242 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 240 193 269 268 207 196 185 165 152
Obeskattade reserver 0 0 0 28 28 0 0 0 7 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Kortfristiga skulder 26 38 131 210 190 44 42 51 64 51
Skulder och eget kapital 230 278 323 508 487 250 238 236 242 204
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 168 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 26 44 0 214 242 21 9 8 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 8 26 34 37 3 2 3 1 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Omsättning 121 195 553 524 638 216 325 357 461 248
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 3 3 1 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 121 195 553 175 213 216 325 357 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 45 55 213 91 104 31 24 35 - -
Rörelseresultat, EBITDA -35 48 -104 0 113 26 15 29 13 27
Nettoomsättningförändring -37,95% -64,74% 5,53% -17,87% 195,37% -33,54% -8,96% -22,56% 85,89% -%
Du Pont-modellen -15,22% 17,27% -32,20% 0,20% 23,20% 10,40% 6,30% 12,29% 5,37% 11,27%
Vinstmarginal -28,93% 24,62% -18,81% 0,19% 17,71% 12,04% 4,62% 8,12% 2,82% 9,27%
Bruttovinstmarginal 40,50% 77,95% 41,23% 66,60% 78,68% 44,91% 28,00% 34,73% 20,82% 53,63%
Rörelsekapital/omsättning 164,46% 120,51% 33,82% 55,92% 45,77% 93,06% 58,77% 50,42% 37,53% 59,68%
Soliditet 88,70% 86,33% 59,75% 57,01% 59,27% 82,80% 82,35% 78,39% 70,26% 74,51%
Kassalikviditet 523,08% 460,53% 170,23% 191,90% 199,47% 325,00% 269,05% 247,06% 221,88% 192,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...