Visa allt om Matbörsen i Bodbyn Aktiebolag
Visa allt om Matbörsen i Bodbyn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 004 6 954 6 601 6 241 5 876 5 435 5 251 5 268 4 908 5 195
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 5 4 6 1 0 -2 -5 -14 -2
Resultat efter finansnetto 18 22 7 3 3 2 1 1 0 1
Årets resultat 13 17 6 2 2 1 0 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 136 136 112 121 131 140 102 102 110
Omsättningstillgångar 738 729 580 571 604 620 682 613 713 600
Tillgångar 874 865 716 682 725 751 822 716 816 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 267 250 244 242 240 239 238 238 238
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 6 6 30 136 281 275 139 103 83
Kortfristiga skulder 587 592 460 408 346 229 307 338 474 389
Skulder och eget kapital 874 865 716 682 725 751 822 716 816 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 586 254 346 339 336 324 330 302 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 659 0 290 206 199 192 187 174 164 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 151 201 186 190 183 184 188 170 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 004 6 954 6 601 6 241 5 876 5 435 5 251 5 268 4 908 5 195
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 004 3 477 3 301 3 121 2 938 2 718 2 626 2 634 2 454 2 598
Personalkostnader per anställd (tkr) 860 393 381 377 376 368 348 347 324 283
Rörelseresultat, EBITDA 1 5 21 15 11 9 7 -5 -6 9
Nettoomsättningförändring 0,72% 5,35% 5,77% 6,21% 8,11% 3,50% -0,32% 7,33% -5,52% -%
Du Pont-modellen 2,06% 2,43% 2,51% 1,61% 1,38% 1,07% 0,85% 0,70% 0,61% 0,71%
Vinstmarginal 0,26% 0,30% 0,27% 0,18% 0,17% 0,15% 0,13% 0,09% 0,10% 0,10%
Bruttovinstmarginal 19,92% 17,90% 18,25% 17,53% 17,95% 17,83% 17,35% 17,26% 16,93% 16,36%
Rörelsekapital/omsättning 2,16% 1,97% 1,82% 2,61% 4,39% 7,19% 7,14% 5,22% 4,87% 4,06%
Soliditet 32,04% 30,87% 34,92% 35,78% 33,38% 31,96% 29,08% 33,24% 29,17% 33,57%
Kassalikviditet 63,20% 61,32% 49,35% 42,65% 69,65% 96,51% 89,58% 80,47% 85,23% 84,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...