Visa allt om Muoniodalens Service Centrum Aktiebolag
Visa allt om Muoniodalens Service Centrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 963 3 233 2 964 2 989 2 793 2 986 3 241 3 229 2 854 2 981
Övrig omsättning 298 171 405 290 152 167 227 219 168 262
Rörelseresultat (EBIT) 114 295 323 451 -689 23 173 345 101 141
Resultat efter finansnetto 120 301 327 447 -691 23 174 333 81 124
Årets resultat 88 210 248 447 -555 17 135 186 61 45
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 286 185 206 226 270 307 355 361 417
Omsättningstillgångar 1 023 1 156 1 054 748 689 874 831 655 729 704
Tillgångar 1 188 1 442 1 239 953 915 1 145 1 138 1 010 1 090 1 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 961 907 659 211 766 748 613 554 493
Obeskattade reserver 0 34 2 60 0 137 138 139 66 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 91 72 0 0 0 0 0 0 120
Kortfristiga skulder 146 355 259 235 704 242 251 257 470 438
Skulder och eget kapital 1 188 1 442 1 239 953 915 1 145 1 138 1 010 1 090 1 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 304 - - 0 - 0 0 101 119 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 300 300 0 678 276 276 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 99 95 97 0 200 71 59 22 25 23
Utdelning till aktieägare 200 0 155 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 261 3 404 3 369 3 279 2 945 3 153 3 468 3 448 3 022 3 243
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 963 3 233 2 964 2 989 2 793 2 986 3 241 3 229 2 854 2 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 395 397 - 831 177 175 104 148 149
Rörelseresultat, EBITDA 137 309 343 471 -645 70 221 401 158 173
Nettoomsättningförändring -8,35% 9,08% -0,84% 7,02% -6,46% -7,87% 0,37% 13,14% -4,26% -%
Du Pont-modellen 10,10% 20,87% 26,55% 47,43% -75,30% 2,27% 15,47% 34,46% 9,63% 12,93%
Vinstmarginal 4,05% 9,31% 11,10% 15,12% -24,67% 0,87% 5,43% 10,78% 3,68% 4,86%
Bruttovinstmarginal 24,94% 28,67% 23,75% 18,30% 11,89% 14,84% 16,82% 18,06% 14,96% 10,47%
Rörelsekapital/omsättning 29,60% 24,78% 26,82% 17,16% -0,54% 21,17% 17,90% 12,33% 9,07% 8,92%
Soliditet 79,97% 68,48% 73,33% 73,79% 23,06% 75,72% 74,67% 70,60% 55,19% 48,47%
Kassalikviditet 504,11% 250,70% 291,51% 212,77% 53,98% 229,75% 213,55% 150,58% 95,53% 93,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...